Jacek Jagielski

Rekonesans

25 lutego - 19 marca 2005


Ur. w 1956 roku. Studia w latach 1979 - 1984 w PWSSP w Poznaniu. Obecnie profesor ASP w Poznaniu. W jego twórczości dominuje tendencja konceptualna. Od lat wykonuje obiekty z prostych materiałów takich jak deski, pióra, papier, przedmioty gotowe. Swoje obiekty i instalacje przygotowuje specjalnie dla określonych wnętrz, uwzględniając ich konspekt architektoniczny. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Prace Jacka Jagielskiego budują zwykle tradycyjne materiały malarskie - niekiedy w naturalnej, nieprzetworzonej postaci, ale współtworzy je emocja powodowana świadomością wyboru, bagażem znaczeń, kontekstów i miejsc. Posiadają one własny czas i trwanie rzeczywiste, stające się dla każdego subiektywną interpretacją. Ta subiektywność ze swą efemerycznością, jest wartością tworzonych bytów i dotyka bezpośrednio naszego istnienia. Lekkość i ulotność prac - rzeźb unaocznia nam chwilowość trwania, ale i trwałość owych chwil. Dyskretny ruch, integralnie współtworzący wypowiedź kreuje sytuację skłaniającą do dialogu między realizacją przestrzenną a widzem. Trwające skupienie i specyficzny kontakt wytwarzają ten rodzaj napięcia, który otwiera nas na treści dzieła sztuki i odwrotnie - wywołuje gotowość współtworzenia i emisji własnych wartości. Aleksandra Sobiecka