Robert Alda

RETURNS OF A NIGHT
NAWROTY NOCY

14 listopada - 24 listopada 2006
RETURNS OF A NIGHT (ROAN) jest próbą poradzenia sobie z uczuciem lęku. Nie jest to próbą obiektywnej krytyki społecznej lub socjotechniki. Jeśli krytyka pojawia się, to poprzez przedstawienia bardziej osobiste. W tym sensie ROAN jest krytycznym zapisem własnego ja i najbliższego otoczenia artysty. Nawroty Nocy to teatralizowana opowieść o lęku i jego przyjaciołach
W projekcie, oprócz performera, występują miedzy innymi jego żona, rodzice i najbliżsi przyjaciele. Artysta często filmuje sytuacje nie informując o tym bliskich, np.: scena z rodzicami na lodowcu w Norwegii czy filmowani w tle robotnicy budowlani w Białowieży, niezdający sobie sprawy z sytuacji. Tego typu ujęcia są uzupełniane przez sytuacje zaaranżowane, będące artystycznym, teatralnym powtórzeniem sytuacji realnych. Wreszcie samotne ujęcia, będące rejestracja nawrotów nocy. W ten sposób ROAN balansuje na granicy miedzy sztuka a życiem, przekraczając linie podziału raz w jedna, raz w druga stronę.
Struktura projektu jest czytelna: prosty performatywny akt powtarzany, jak w lustrzanym odbiciu, w różnych kontekstach i w różnych miejscach. Pod tym względem ROAN jest produktem podobnej metody twórczej, zastosowanej przy robieniu TRANSITION PICTURES, serii zdjęć, która powstaje od 1998 roku. Można powiedzieć, że w ostatnich trzech latach projekty powstawały równolegle.

ROAN był filmowany w latach 2000-2004 w Polsce, Norwegii, USA, Niemczech i Szkocji.
Projekt był pokazywany w latach 2005-2006 na wystawie "Boundless" zorganizowanej przez Narodowe Muzeum Sztuki, Architektury i Rzemiosła w Oslo (Nasjonalmuseum for Kunst, Atchitektur og Design). Kuratorem był znany angielski krytyk Henry Meyric Hughes. Wystawa była pokazywana w 10 miastach Norwegii.
ROAN był pokazywany jako cześć wystawy "Fort Sztuki nr 11" w Krakowie i Katowicach w 2004 roku.
Ostatnio projekt zaprezentowano na festiwalach w Serbii w Buenos Aires.
Warszawski pokaz jest pierwszym indywidualnym pokazem poza granicami Norwegii.

Robert Alda jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i tworzy w Norwegii.