Miasto binarne: Łódź-Warszawa.

Utopia i rzeczywistość.

Cezary Bodzianowski, Anna Chojnacka, Konrad Kuzyszyn,
Anna Leśniak, Artur Malewski, Anna Orlikowska,
Wiktor Polak, Wspólnota Leeeżeć.

29 listopada 2006 - 29 grudnia 2006.

Kuratorzy projektu: Krystyna Potocka-Suwalska, Grzegorz Borkowski.
Niecodzienny projekt artystyczny Miasto binarne: Łódź-Warszawa. Utopia i rzeczywistość, wprowadza w przestrzeń sztuki zupełnie nowy temat: związki między dwoma miastami. Codziennie setki ludzi z Łodzi przyjeżdżają rano do Warszawy pracować, by wieczorem wrócić do swego miasta. Łódź przyciąga natomiast mieszkańców Warszawy swoim niezwykłym postindustrialnym klimatem, wydarzeniami kulturalnymi i rozrywką klubową. Wzajemna bliskość tych miast i obustronna, często podszyta ambiwalencją fascynacja jest fenomenem w skali całego kraju niezwykłym i funkcjonującym jakby trochę w ukryciu. Projekt Miasto binarne: Łódź-Warszawa. Utopia i rzeczywistość wydobywa to zjawisko na światło dzienne poprzez dwie różne wystawy o tej samej nazwie, które zaprezentowane zostaną niemal równocześnie w Łodzi (w galerii Manhattan) i Warszawie (w galerii XX1). W Łodzi zaprezentują się artyści z Warszawy, w Warszawie - artyści z Łodzi. W metaforyczny sposób proklamowane zostanie Miasto Binarne łączące obydwie aglomeracje. Nazwa zaczerpnięta została z idei architekta Jacka Damięckiego, który w latach 90. przedstawił wizję swoistej symbiozy tych dwóch miast w oparciu o ulokowany między nimi międzynarodowy port lotniczy i szybką kolej scalającą dwa organizmy miejskie w jeden. Czy ta wizja jest tylko utopią, czy też niedługo okaże się rzeczywistością jest otwartym pytaniem, ale już dziś warto przyjrzeć się złożonym relacjom między tymi miastami. Szczególnie, że związki te przedstawione zostaną przez artystów w sposób niezwykle różnorodny, często paradoksalny i zaskakujący. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2006 r. akcją Cezarego Bodzianowskiego na dworcu Łódź Fabryczna i działaniem Artura Malewskiego w łódzkim lunaparku. Kolejne działania w przestrzeni miejskiej następowały stopniowo i są kontynuowane, informuje o nich internetowa strona www.miastobinarne.prv.pl. Współpraca galerii i artystów kreuje sytuację wymiany zapowiadającą nowe i jeszcze dziś nieprzewidywalne w pełni formy integracjiwóch miast. Warto przekonać się jak utopia przenika się z rzeczywistością.