Jarosław Dzięcielewski

KonsekracjaVI

30 czerwca - 24 lipca 2004 r.

Jarosław Dzięcielewski urodził się. w 1963 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i RzeĽby w pracowniach rzeĽby u prof. Olgierda Truszyńskiego i rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego. Uzyskał dyplom w pracowni rzeĽby w 1991 roku. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i zagranicznych. Zajmuje się instalacj±, obiektem, rzeĽb±. Od 2000 roku pracuje jako adiunkt w WSP w Zielonej Górze.