Wojciech Fangor

Struktury

22 września - 29 pażdziernika 2005


Wojciech Fangor urodził się w 1922 roku w Warszawie. Studiował w pracowni Felicjana Kowarskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie następnie wykładał w latach 1954-1961. Debiutował w 1949 roku w Klubie Młodych Artystów i Naukowców. Był współtwórcą światowych sukcesów polskiego plakatu. Otworzył rozdział environment w sztuce światowej. Swoimi obrazami kontynuował op-art. Jest autorem koncepcji pozytywnej przestrzeni iluzyjnej. W twórczości ostatniego ćwierćwiecza zobrazował swoją sytuację w świecie mediów elektronicznych, w rzeczywistości
przewartościowań wagi oryginału i autentyczności, fundamentu i tradycji. W 1961 roku opuścił Polskę. W latach 1962-64 przebywał w Paryżu. Następnie w latach 1964-1965 w Berlinie na Stypendium Forda. W 1966 roku osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracował m.in. z nowojorską Galerie Chalette. W latach 1966-83 wykładał na Fairleigh Dickinson University, Madison, N.Y.; w latach 1967-68 wykładał w Harvard University. W 1999 powrócił do Polski.