Peter Grzybowski

FLAGI

performance

26 czerwca 2004 r.


"Flags" to kompozycja multimedialna z użyciem projekcji video, dźwięku i akcji na żywo. Performance odbywa się w świetle ultrafioletowym. Cyfrowe video i dźwięk są synchronizowane przez komputer. Akcja polega na poruszaniu się pomiędzy dwoma kawałkami płótna wiszącymi na przeciwległych ścianach galerii i stopniowym malowaniu flag: polskiej i amerykańskiej.
Malowidła świecą w ultrafioletowym świetle. Projekcja video składa się ze zdjęć zebranych w Polsce, USA i innych miejscach. Niektóre z nich pokazują poważne, często tragiczne zdarzenia, które są częścią codziennego życia: zniszczenia, zamieszki, wojna itd. Inne to czysty nonsens istniejący dookoła. Dźwięk składa się z dwóch elementów: tekstów Gombrowicza (po polsku) i Vonneguta (po angielsku), czytanych przez dwie osoby. Jest to próba skonfrontowania ze sobą elementów różnych rzeczywistości i dwóch krajów oraz zbudowania z nich kompozycji.


Peter Grzybowski uprawia sztukę performance od lat 80-tych. Zrealizował wiele akcji w Europie i Ameryce Północnej. Jego performances to kompozycje multimedialne. Według niego główną zaletą sztuki performance jest możliwość łączenia technik różnych dziedzin sztuki z najnowszą technologią.
W ostatnich performances, Grzybowski używa programów komputerowych, które buduje w Lingo Macromedia Director. Program synchronizuje projekcję cyfrowego video, dźwięk oraz ruch performera na scenie. Komputer wydaje sygnały, na które reaguje performer, lub sam reaguje na ruch artysty poprzez sensory.
W swoich działaniach, Grzybowski komentuje otaczającą go rzeczywistość: zjawiska i wydarzenia z otaczającego go świata - polityczne lub społeczne, współczesne lub w kontekście historycznym. Niektóre z akcji są site specific lub w jakiś sposób odnoszą się do miejsca - np. kraju, w którym artysta mieszka w danym momencie. Grzybowski komponuje swoje akcje używając fotografii, cyfrowego video, dźwięku, przekazu telewizyjnego, internetu i łączy je z dramatycznymi efektami jak tłuczenie szkła czy puszczanie krwi.
Inne z projektów artysty to interaktywne CD-ROMy i instalacje, projekty stron internetowych, video art oraz malarstwo.