Justyna Kabala

Re-kreacja

15 lipca - 30 lipca


Justyna Kabala, studentka wydziału malarstwa ASP w Warszawie, stpendystka Ministra Kultury, laureatka dwóch nagród w konkursie "Grafika Warszawska". Wykorzystuje wideo jako medium artystyczne. Zajmuje się również malarstwem, grafiką, plakatem. Nowym projektem artystki jest wideoinstalacja "Re-kreacja"


Kosmiczna mała kula powiedziała jej, że ma czegoś szukać, wtedy zjawił się wielki czarny słoń i powiedział "odpocznij". Weszła na dużą przestrzeń, to była re-kreacja. Odtąd wchodziła i wychodziła z niej codziennie. To była dziwna przestrzeń, o której nic nie wiedziała, wiedziała tylko, że nie może stać w niej bezczynnie, bo zniknie, wiedziała, że ma zarazem szukać i odpoczywać.