Piotr Kopik

Jest pewne wyjście

2 listopada - 16 listopada 2005


Robi się dookoła coraz bardziej bezwzględnie. Presja narasta, ale jest pewne wyjście. Tylko czy gotowi jesteśmy już z niego skorzystać.

Autor konstruuje w galerii sytuację, dla której można znaleźć szereg korespondujących z nią elementów w przestrzeni miasta. Projekt ten, w zależności od nastawienia każdego z widzów, może dotyczyć pewnej sytuacji psychologicznej lub społecznej. Trzeba sprawdzić osobiście.

Piotr Kopik (ur. w 1979 r.), ukończył malarstwo w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego, aneks w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Maluje, zajmuje się wideo i akcjami, współtworzy Latającą galerię szu szu (www.szuszu.art.pl), teraz proponuje coś zupełnie innego.