Przemysław Kwiek

Zamiast narodowego/ej

31 maja - 25 czerwca 2004

31 maja w galerii odbył się wernisaż Przemysława Kwieka pt. Zamiast Narodowego/ej.
W trakcie wieczoru "autor popatrzył się na projekcję swoich slajdów jak pies na jego obrazy na slajdach" W programie wernisażu znalazł się również wykład Jana Piekarczyka pt. Paradoks Kwieka - paradoks aktora. Względne i bezwzględne kontratypy sztuki. Po wykładzie została zaprezentowana książka Jerzego Truszkowskiego "Artyści radykalni" - wydana przez Galerię Bielską w kwietniu 2004 z okazji wystawy Przemysława Kwieka "Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych"