Hanna Łuczak

Dyfuzja

23 września - 17 października 2004 roku

Hanna Łuczak urodziła się w 1959 roku w Gnieźnie. W latach 1980 -1984 studiowała malarstwo i rysunek w PWSSP w Poznaniu. W latach 1981 -1990 współpracowała z galerią Akumulatory 2 w Poznaniu. Obecnie prowadzi IV Pracownię Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki w Łodzi; Muzeum Narodowego w Poznaniu; Muzeum Artystów w Krakowie; Muzeum Okręgowego w Koninie; CSW - Zamek Ujazdowski w Warszawie; Cleveland Galery w Middlesbrough; Galerii Arsenał, w Białymstoku; BWA w Sandomierzu; Robin Klassnik Collection w Londynie oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Danii i USA.

Wystawy indywidualne - wybór:

  Galeria Akumulatory 2 Poznań, 1983
  Galeria AT, Poznań, 1990, 1993, 1998, 2001
  Zachęta, Warszawa 1994,
  Herslebgate 10 Gallery, Oslo,1995
  CSW - Zamek Ujazdowski, Warszawa? 1992, 1996
  Stadtgalerie, Bern, 1997

Artystka wystawiała również w: Londynie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Montrealu, Białymstoku, Odense, Krakowie.

W rozmowie z Pawłem Politem w 1997r. artystka mówi: Są strefy światła i strefy cienia. Te pierwsze charakteryzuje pewien stopień pewności; są one poznawalne. Te drugie są niepewne, niełatwe do poznania. Powodują one raczej pytania aniżeli? dają odpowiedzi. Te pytania są dla mnie interesujące w sztuce.

W rozmowie z Jaromirem Jedlińskim (2003): Świadomość dwuwartościowości, dwoistości czy dualizmu towarzyszy człowiekowi od początku istnienia, zarówno w doświadczeniu rzeczywistości jak i interpretowaniu jej, w języku. To przeciwieństwa tak i nie, światła i cienia, dobra i zła, prawdy i kłamstwa, optymizmu i pesymizmu, piękna i brzydoty, bólu i przyjemności, wolności. Te przeciwieństwa istnieją, nie odkrywam ich i w zainteresowaniunimi nie jestem oryginalna. Raczej partycypuję w długiej, trwającej od dawnadyskusji dociekającej natury i jakości owych dwoistości, a prowadzonej tak wobszarze sztuki, jak i na polu literatury, filozofii i w nauce.