Ryszard Ługowski

Drugie morze spokoju

videoinstalacja

16 lutego 2006Drugie morze spokoju jest kontynuacją videoinstalacji prezentowanej w galerii ASPEKTY w listopadzie 2005 roku. W pracy tej artysta proponuje swoistą grę z widzem, lub grę widzowi,mogącemu wcielić się w rolę demiurga kreującego obraz wszechświata.
Tytułowe morze jest wytworem geologicznym powstałym miliony lat temu na Księżycu. Artysta zaprasza nas do kontemplacji widoku powierzchni naszego satelity. Kilkugodzinne nagranie prezentuje obraz, ktćry fascynował wiele pokoleń naszych przodkćw, był też inspiracją dla powstania wielu tworów intelektualnych, idei we wszystkich kulturach na naszej planecie.
...Tworzyli obraz nieba, tworzyli fantastyczne opowieści zwane mitami, opowieści traktujące o tym w jaki sposób pojawia się kondycja ludzka - mimo że możemy określić niektóre rozważania naszych przodków mianem naukowych, wysiłki te zaspokajały potrzeby religijne.
(Anthony Aveni Rozmowy z planetami 1992r ).
Powiększenie Księżyca ujawnia dramatyczny widok powierzchni zoranej kraterami, to gigantyczna tarcza strzelnicza nosząca ślady kataklizmów kosmicznych sprzed miliardów lat. Projekcji tej towarzyszy inny obraz oglądany w lunecie astronomicznej. Obraz ten ulega zmianom, podlega manipulacji wizualnej, sprowadza on obserwatora na ziemię. Stawia pytanie o wiarygodność naszych wyobrażeń. A.Z.

Ryszard Ługowski o potrzebie spokoju - o instalacji pisze Sławomir Marzec