Aleksandra Polisiewicz
Suka

15 - 20 marca 2004Artystka młodego pokolenia, absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu ¦l±skiego w Cieszynie. Brała udział w wystawach: Irreligia w Brukseli w Atelier 340-Muzeum  (6. 10. 2001 - 17.01. 2002),  Integracja w galerii Program w Warszawie (czerwiec -lipiec 2003) oraz  w wystawie Sztuka a Inżynieria Odwrotna podczas Dni Polskich w Sztokholmie (styczeń-marzec 2004). Obecnie bierze udział w  imprezie pt. Dzień Matki w Krakowie. Jest to jej druga wystawa w galerii XX1.