Andrzej Rysiński

Miejsca kolorów

25 kwietnia -18 maja 2006 roku


Andrzej Rysiński (ur. w 1958) jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1984-89 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Od 1990 roku pracuje na macierzystym wydziale, od 2002 na stanowisku adiunkta. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Brał udział w 15 wystawach indywidualnych oraz trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.