Grzegorz Sztabiński

Między-rzeczy

16 czerwca - 13 sierpnia 2005

kurator: Kazimierz Piotrowski


Urodzony w Łodzi w 1946 roku. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w obu uczelniach. Opublikował wiele tekstów z zakresu estetyki i historii sztuki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, sztuk± instalacji oraz sporadycznie performance. Prace swe dzieli na cykle: Pejzaże logiczne, Obiekty, Symbolizacje, Autocytaty, Cięcia i Między-rzeczy. Towarzysz± im komentarze teoretyczne. Zorganizował 58 wystaw indywidualnych w Polsce i za granic±. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych (np. 1977: Cleveland U. K. Third International Drawing Biennale, Middlesbrough - nagroda; 1978: IX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin - nagroda; 1979: XV Bienal Internacional de Arte, Sao Paulo; 1979: 1. Internationale Jugendtriennale, Norymberga - nagroda; 1981: Troisieme Symposium Internationale d'Art Performance, Lyon; 1984: Język geometrii, Warszawa; 1986: 40 ans de l'Unesco, Paryż; 1989: Symposium of Systematic and Constructive Art, Madryt; 1991: Nowe przestrzenie fotografii, Wrocław; 1995: Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław /również: 1978, 1981, 1988, 1992/; 1999: The One Dimension, Härnösand; 2000: Mondiale Echo's, Amersfoort; 2000: Die Vier Jahreszeiten. Polnische Landschaftsmalerei von der Aufkląrung bis heute, Frankfurt; 2004: Język geometrii II, Katowice).

Kazimierz Piotrowski: Teoretyzm Grzegorza Sztabińskiego (PDF)