A A A

Anastazy B. Wiśniewski – prace ze zbiorów Przemysława Kwieka i Zofii Kulik

15 listopada - 1 grudnia 2007 roku

kurator Przemysław Kwiek