Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

O galerii

Galeria XX1 mieści się w byłej pracowni rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego, zmarłego w roku 1964. Od 1968 roku istniała tu Galeria Rzeźby. W czasach, gdy galerię prowadziła Ewa Golik, przeważały tu działania przestrzenne, instalacje i sztuka pojęciowa. Wystawiano prace m.in. Włodzimierza Borowskiego, Andrzeja Dłużniewskiego, Koji Kamoji, Edwarda Krasińskiego, Ryszarda Ługowskiego, Edwarda Narkiewicza, Waldemara Petryka, Erny Rosenstein.
Od początku 2001 roku galeria funkcjonuje pod obecną nazwą w nowej formule organizacyjnej – w strukturze Mazowieckiego Instytutu Kultury (dawniej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki).

Obecnie galeria jest otwarta na eksperyment i poszukiwania formalne w sztuce współczesnej. W ramach realizowanego programu prezentuje rzeźbę, instalację, sztukę obiektu, malarstwo, realizacje multimedialne oraz performance. Galeria nastawiona jest na nowatorskie dokonania w sferze aktywności współczesnych artystów z Polski i zagranicy. Tu prezentowali swoje prace klasycy współczesności m.in. Jan Berdyszak, Wojciech Bruszewski, Wojciech Fangor, Marek Konieczny,  Jarosław Kozłowski, Przemysław Kwiek, Edward Łazikowski, Julian Raczko, Jan Rylke, Tadeusz Sudnik, Jan Świdziński, Grzegorz Sztabiński, Zbigniew Warpechowski oraz Krzysztof Zarębski. Wystawiali tu również Jarosław Modzelewski, Joanna Milewicz, Eliza Nadulska, Antoni Starowieyski, Ryszard Woźniak.

Galeria prowadzi działalność promującą sztukę najmłodszego pokolenia. W małej Galerii XX1 – „Kuchnia” swoje wczesne realizacje prezentowali młodzi twórcy związani z warszawskim środowiskiem artystycznym: Siostry Borowe, Piotr Kopik, Robert Kuśmirowski, Jan Mioduszewski, Anita Pasikowska, Aleksandra Polisiewicz, Igor Przybylski, Ignacy Skwarcan, Marta Szulc, Paweł Szczerepa, Karolina Zdunek i inni.

Galeria XX1 współuczestniczy w realizacji projektów o charakterze problemowym, tematycznych wystaw zbiorowych z udziałem wielu artystów z Polski i zagranicy, prezentujących różne postawy artystyczne i różne dziedziny sztuki. Dotychczas odbyły się wystawy: Neuropa, INC, Skin and Bones, Dzień Matki, Tania siła robocza, ART SWAP 079 (Bergen, Norwegia), 3 edycje Festiwalu performance Piękne kłamstwa (Ogrody BUW, Warszawa), Miasto Binarne Łódź-Warszawa Utopia i rzeczywistość, Komunikacja (Waasa, Finlandia), Prezentacje Klubu Performance, Idee malarstwa (Ostrołęka), Faunomania (St. Petersburg, Rosja), Tryktrak oraz wystawa towarzysząca XXVII Sympozjum dla Artystów posługujących się językiem geometrii, organizowanym przez Bożenę Kowalską.

Galeria współpracuje z kuratorami i krytykami sztuki: Grzegorzem Borkowskim, Eulalią Domanowską, Bożeną Kowalską, Anną Marią Leśniewską, Kazimierzem Piotrowskim, Agnieszką Rayzacher, Joanną Turowicz, Stefanem Szydłowskim oraz Agnieszką Żechowską.  Prowadzi również działalność edukacyjną – odbywają się tu spotkania autorskie, wykłady problemowe prowadzone przez historyków sztuki i kuratorów.