Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Aleksandra Jagielska „Opisane na kanwie 60×60”

Zainteresowania artystyczne Aleksandry Jagielskiej dotyczą poszukiwania różnic i cech wspólnych pomiędzy wyobrażaniem koncepcji dwuwymiarowych, skonfrontowanych z przestrzenią realną. Jej ingerencja w zastany, wybrany fragment rzeczywistości tworzy nową, wypadkową sytuację będącą złożeniem obu wartości. Miejsce, jego otoczenie oraz wymowę tej wybranej i konkretnej przestrzeni artystka zmienia, kreując odmienną, wieloznaczną czasem zaskakującą czy też refleksyjną sytuację artystyczną. Wypowiada się w formie rysunku, reliefu i działań przestrzennych, naznaczając je swoim charakterystycznym indywidualizmem. Wrażliwość autorki na oddziaływanie tego jedynego miejsca w naturze bądź przestrzeni publicznej kreuje specyficzną wypowiedź o klarownej i komunikatywnej wymowie.
 

Aleksandra Jagielska mieszka i pracuje w Poznaniu. Ukończyła PLSP w Bydgoszczy – specjalność: techniki graficzne.  W  1990 roku uzyskała dyplom w PWSSP w Poznaniu.  Jest absolwentką Studiów Podyplomowych poznańskiej ASP w zakresie: Zintegrowana Edukacja Artystyczna oraz Wiedza o kulturze. Posiada kwalifikacje uprawniające do prowadzenia dydaktyki  przedmiotów plastyka, sztuka, wiedza o kulturze, a także w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowanie do edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzenia zajęć  arteterapii. Posiada „Kwalifikacje pierwszego stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania plastyki”, nadane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty a także stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Obecnie jest pedagogiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pełni tam też funkcję Kierownika Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Jest współautorem wdrożonych projektów edukacyjnych i programów kształcenia artystycznego. Współorganizowała i uczestniczyła w konferencjach poświęconych zagadnieniom i roli twórczości w procesie kształcenia przez sztukę. Organizuje i uczestniczy w corocznych plenerach w Ośrodku Plenerowym UAP w Skokach. Jest uczestnikiem wystaw, prezentacji, warsztatów i plenerów artystycznych.