Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Andrzej i Kajetan Dłużniewscy
Idąc…

Wystawa Andrzeja i Kajetana Dłużniewskich Idąc… w Galerii XX1 jest symbolicznym spotkaniem ojca i syna, ale też mistrza i ucznia. Ostatnie, nigdzie niepokazywane obrazy Andrzeja Dłużniewskiego, nieżyjącego już klasyka malarstwa i sztuki konceptualnej, zestawione są z nowymi obrazami jego syna – Kajetana. Obrazami, których powstawaniu towarzyszyły korekty i rozmowy z ojcem, podczas wspólnych spacerów. Koncepcja wystawy zakłada przemieszanie prac eksponowanych w galerii, jednak uważny obserwator natychmiast zauważy różnicę w filozofii obrazu tych dwóch artystów, należących do różnych pokoleń. Artystów, których, choć posługują się zgeometryzowanymi formami i uproszczonymi płaszczyznami koloru w swoim języku wypowiedzi malarskiej, różni odmienne doświadczenie i refleksja artystyczna. W pracach prezentowanych na wystawie Andrzej Dłużniewski odwołuje się do pojęć ogólnych. Kajetana natomiast inspirują konkretne sytuacje, konkretne zdarzenia z życia osobistego, emocje towarzyszące własnym przeżyciom. W jego obrazach, na tej wystawie odnajdziemy odniesienia do drzewa, błękitnego słońca, drogi, domu. Mimo stosowania syntetycznej formy, pojawiają się elementy figuratywne, mówiące o codzienności. Kajetan jawi nam się jako wrażliwy obserwator codzienności czy chwil przeżytych, natomiast Andrzej Dłużniewski jest mędrcem, który spogląda na nas z nieskończoności. 
Ryszard Ługowski

 

 


Andrzej Dłużniewski, urodzony w 1939 roku w Poznaniu.

Malarz, rzeźbiarz i pisarz. Profesor ASP w Warszawie.

Miał wiele wystaw indywidualnych i brał udział w szeregu wystaw zbiorowych.

Autor tekstów artystycznych, między innymi książki pod tytułem T i zbioru opowiadań Odlot. W roku 2007/2008 otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Aktywny twórczo do śmierci w 2012 roku. Dzieła w muzeach i kolekcjach w Polsce i na świecie.  

 

Kajetan Dłużniewski, urodzony w 1976 roku w Warszawie.

Studia na wydziale Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom na Wydziale Kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej w roku 2006.

Od 2007 roku zaczął aktywnie pomagać ojcu w wykonywaniu pracy artystycznej. Stopniowo pomoc ta wiązała się ze współpracą i współautorstwem. Równolegle zajmował się własną pracą artystyczną.

2009 r. – Galeria XX1- Szachy… Andrzej i Kajetan Dłużniewscy.