Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Antoni Starowieyski
„Przejście”

 

 „Przejście” – tytuł wystawy – odnosi się do obrazów prezentowanych w  Galerii  XXI, zarówno jako wspólny mianownik treści,  jak i tożsamego z nią wizualnego działania środków malarskich.               

 Obrazy to zamknięty, autonomiczny świat, obszar kontrastów i przejść – strefy światła przechodzące w półmrok, przypadkowości w uporządkowaną geometrycznie przestrzeń, zderzenia konkretu z nieokreślonością.

 Korytarz, ośnieżony rów melioracyjny, pozostawiony płaszcz czy też fragment ziemi na styku z przestrzenią nieba to miejsca – zdarzenia przetworzone na język materii malarskiej. „Materia malarska” – jak pisze Stefan Szydłowski – „to uwiarygodnienie obrazu przez odrealnienie przedstawienia, ale także odrealnienie koloru, a w zamian za to usamodzielnienie gry elementów obrazu, które interpretujemy jako ściany, podłogę, ziemię, śnieg, niebo, drzwi.”

                                                              *

 Interesują mnie motywy od dawna towarzyszące mi jako stały element mojego otoczenia. Takim składnikiem codzienności jest korytarz klatki schodowej. Dlatego też postanowiłem powtórzyć ujęcie w niemal identyczny sposób jak w obrazie  z 2011 roku, przedstawiając to samo wnętrze z na wpół otwartymi drzwiami. Różnią się one natężeniem i intensywnością koloru płaszczyzn, niewielką zmianą perspektywy. Konsekwencją tych zmian jest minimalna ale jednak istotna różnica w  wyrazie i atmosferze obrazu.

                                                              *

 Nieopodal skrzyżowania dwóch wielkich tras szybkiego ruchu, którędy często przechodzę od dawna obserwuję fragment rowu melioracyjnego i zmiany  jakie zachodzą wraz z kolejnymi porami roku. Zimą za każdym razem, gdy tam podchodziłem mogłem zaobserwować inaczej układający się śnie , wystającą ziemię i przegniłą roślinność, a mętna woda w inny sposób odbijała światło. Stałą w tym wypadku jest perspektywa rowu. Fascynuje mnie jej zderzenie z przypadkowością przyrody. Podobnie w procesie powstawania obrazu zderzały się elementy uporządkowane geometrycznie z przypadkowością form organicznych.

Antoni Starowieyski   

 

Antoni Starowieyski (ur. 1973)

Malarz i rysownik. Adiunkt na Wydziale Malarstwa w warszawskiej ASP. Studia w pracowni  prof. Stefana Gierowskiego.  Wystawy indywidualne m.in. w Galerii Stefana Szydłowskiego (2010, 2012), Galerii aTAK (2009) , XXI (2006) w Warszawie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.