Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Błażej Ostoja Lniski „Miejsce”

 

 

Obrazy, które maluję można lapidarnie określić jako obiekty wagi ciężkiej. W całej mojej twórczości dominuje wertykalizm, co można interpretować jako swoistą refleksję nad problemem przemijania. Malarstwo moje nie ma w sobie nic z pośpiechu, łapczywości, jest rezultatem powolnej syntezy, nie nagłego olśnienia. Obrazy są zapisem w czasie, trwają, wchłaniają czas w siebie. Większość moich prac zasadza się na powtórzeniu. Piszę te same słowa, frazy, smakując ich dźwięk, wyciszając inne myśli. Dlatego struktura każdego obrazu jest złożona, warstwa górna jest zwielokrotnieniem i multiplikacją frazy inicjującej. W moich obrazach wszystko nawarstwia się, mnoży. Istotny jest dla mnie moment, kiedy stare zostaje strącone w przeszłość, zdegradowane poprzez nałożenie nowej warstwy. Takie działanie sprawia, że zachodzi zjawisko prześwitywania, tu i teraz, versus tam i niegdyś. Każda nowa warstwa istnieje w takiej a nie innej formie dzięki swoim poprzedniczkom, to znaczy każda uzurpacja jest pozorna. Przypomina to nieco ruch zachodzący w nieuchronnym przekształcaniu się awangardy w klasykę. Taka walka trwa do momentu, kiedy nie uznam za stosowne, że obraz nasycił się wystarczająco. Tak rozumiany obraz jest rodzajem rekonstrukcji, dokonuje się w nim proces scalania. Można powiedzieć, że w swoim malarstwie idealizuję formę, jest w tym dużo prawdy.

Błażej Ostoja Lniski

Ryszard Ługowski i Błażej Ostoja Lniski 

Błażej Ostoja Lniski – urodzony w 1974 w Czersku. W latach 1994-1999 studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z litografii u prof. Władysława Winieckiego. Od 1999 roku związany z macierzystą uczelnią. Profesor sztuk plastycznych, kierownik Pracowni Litografii, Dziekan Wydziału Grafiki (2012-2016, 2016-2020). Uprawia malarstwo i grafikę (głównie litografia).

 

zdjęcia z wernisażu Ignacy Skwarcan