Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

CHCĘ BYĆ KOBIETĄ!
wystawa zbiorowa

 

Akcja protestacyjna pod Galerią XX1 w Międzynarodowym Dniu Kobiet

 

Jerzy Kosałka, Przemysław Kwiek, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Dariusz Mlącki, Paweł Nowak, Waldemar Petryk, Rafał Rychter, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Paweł Susid, Andrzej Szarek, Tomasz Zawadzki, Jan S. Wojciechowski

kurator: Sławomir Marzec

 

 

Od prawej: Jan Rylke, Gorgona

 

 

Jan Stanisław Wojciechowski, bez tytułu

 

 

Paweł Susid, bez tytułu

 

 

Andrzej Szarek, Serce

 

 

 

Dariusz Mlącki, Pogoń. Telewizor

 

 

Tomasz Sikorski, Róża Sikorska

 

 

Ryszard Ługowski, Gry, 1999/2019 (detal)

 

 

                        

Środek: Rafał Rychter, Żebro Ewy

 

 

Przemysław Kwiek, Perfumy PrK 19"

 

 

Paweł Nowak, Iwona i Paweł

 

 

Środek: Tomasz Zawadzki, bez tytułu

 

 

Sławomir Marzec, Horyzont z dwoma krańcami

 

 

Waldemar Petryk

 

 

Jerzy Kosałka, Autoportret z biżuterią (archiwum Galerii XX1)

 

 

fot. Ignacy Skwarcan