Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Edward Łazikowski „Wyobrazy i supozycje”

13 listopada - 6 grudnia 2008

Urodzony 22 stycznia 1939 r w Bąkowie Górnym. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1970 – 75. Czas ukończenia studiów wiąże się z rozpoczęciem intensywnej działalności twórczej w rozmaitych dziedzinach sztuki: rysunek, malarstwo, fotografia, performance, rzeźba, obiekty, instalacja, teoria sztuki.

W ślad za twórczością artystyczną idzie prezentacja powstałych dzieł na arenie publicznej: galerie, muzea, wydawnictwa katalogowe, publikacje prasowe, wywiady, książka ("Fragtoryzacja świata", Wydawnictwo WSHE, Łódź 2004).

Wystawa ma charakter intermedialny, na którą skłądają się zarówno obiekty-instalacje, jak i obrazy (obrazy procesualne z betonu), fotografie (dokumentujące obiekty efemeryczne zaistniałe w przeszłości) oraz fotografie czegoś, co nazywam fragtorami[*] skonfigurowanymi.

Na samym wernisażu odbyło się jest działanie na żywo (performance pt. "Wyrw").

[*] Fragtory to ślady dowolnych fragmentów rzeczywistości, które jak wszystko w świecie – poruszają się po jakiegoś kształtu torach.

Grzegorz Borkowski Wyobrazy Edwarda Łazikowskiego