Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Forma i nieprzedstawialne

 

Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer Hellmut Bruch Sławomir Brzoska, Dominique Chapuis Mateusz Dąbrowski Nikola Dimitrov, Rita Ernst Andrzej Gieraga Ryszard Gieryszewski Eugenia Gortchakova Dorota Grynczel
Gerhard Hotter Karolina Hałatek Karolina Jaklewicz Jerzy Kałucki Mieczysław Knut Łukasz Leszczyński
Anders Liden Josef Linschinger Ryszard Ługowski Wiesław Łuczaj Michał Misiak Paweł Mostowski, Dariusz Mlącki Leszek Oprządek Jan Pamuła Reinhard Roy Tomasz Saciłowski Grzegorz Sztabiński Grzegorz Sztwiertnia
Urszula Ślusarczyk Anna Trochim Jerzy Treliński Martin Vosswinkel Tadeusz Wiktor Mieczysław Wiśniewski
Olga Ząbroń

kurator Bożena Kowalska

 

 

 

29 stycznia 2016 roku otwarta została  poplenerowa wystawa zbiorowa prac artystów posługujących się językiem geometrii.  W 33 Międzynarodowym Plenerze dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii zorganizowanym przez krytyka sztuki dr Bożenę Kowalską wzięli udział twórcy z Niemiec, Włoch, Hiszpanii,  Szwecji, Węgier oraz Polski. Wśród polskich artystów na plenerze można było spotkać m.in. Jerzego Kałuckiego, Grzegorza Sztabińskiego, Jana Pamułę, Dorotę Grynczel, Andrzeja Gieragę, Jerzego Trelińskiego, i innych. Na plener zaproszeni byli także licznie artyści najmłodszego pokolenia, którzy w swojej twórczości stosują rozwiązania charakterystyczne dla sztuki geometrycznej, bądź w swojej twórczości badają problem postawiony w tytule pleneru − problem formy jako nośnika  konkretnych znaczeń z jednej strony, ale też wyrażającej rzeczywistość symboliczną bądź transcendentną. Na wystawie znalazły się obrazy, grafiki, rysunki, obiekty, kolaże, rzeźby, reliefy a także filmy. Pomimo formalnej różnorodności wszystkich artystów łączy poszukiwanie harmonii, równowagi, dążenie do wyrażenia ładu, spokoju, wyciszenia i kontemplacji.