Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Henryk Sikora – „Z życia drzewa”

7 lipca - 12 sierpnia 2011

Henryk Sikora - "Z życia drzewa"

Henryk Sikora urodzony w 1957 roku w Czaplowie – Góry Świętokrzyskie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. W latach 1978-1982 studiował filozofię i pedagogikę. W latach 1981-1986 studiował rzeźbę na Wydziale Artystyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jana Hermy. Od 1986 roku związany z Wyższym Szkolnictwem Artystycznym. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię rzeźby w drewnie. Poza pracą dydaktyczną zajmuje się rzeźbą, instalacją, podejmuje próby niekonwencjonalnej wypowiedzi plastycznej. Swój dorobek twórczy prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in.: Linz (Austria), Lyon, Vauricount (Francja), Wittstock ( Niemcy), Cieszyn, Olsztyn, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Ostrowiec Świętokrzyski, Gorzów Wielkopolski. Brał czynny udział w plenerach plastycznych i seminaricdotyczących sztuki najnowszej. Mieszka i pracuje w cieniu "Wielkiej Góry" w Górach Świętokrzyskich.

Henryk Sikora - "Z życia drzewa"

Henryk Sikora - "Z życia drzewa"