Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jacek Dyrzyński – Kwadraty

8-29 kwietnia 2010


(…) W malarstwie nie interesują mnie wartości publicystyczne. Ich treści sprowadzają znaczenie formy – a więc podmiotu Sztuk plastycznych – na dalsze miejsce. Poszukuję układów bez relacji semantycznych, których odbiór zachodziłby jedynie w kategoriach Plastyki. Niepotrzebne mi są literackie skojarzenia. Podmiot moich dociekań stanowią zależności między kolorem, fakturą, przestrzenią a niezmiennym, idealnym kwadratem. (…)
(fragment wypowiedzi artysty)

Jacek Dyrzyński, ur. w 1946, studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki warsztatowej u prof. Haliny Chrostowskiej w 1972. Od tego czasu pracuje na Wydziale Malarstwa, kierując od 1983 (od 1995 jako profesor) Pracownią Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Malarstwa, zaś w latach 1999-2005 prorektorem uczelni. Uprawia malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu oraz sztukę papieru. Należy do formacji postkonstruktywistów. Zajmuje go elementarna wyrazowość plastyczna, bada harmonie barwne w układach płaskich i przestrzennych. Stałym motywem jego prac jest kwadrat we wszelkich możliwych mutacjach i przekształceniach. Autor 15 ekspozycji indywidualnych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych – Polska, Francja, Czechosłowacja, Węgry, ZSRR, Niemcy, USA, Szwecja, Egipt, Hiszpania, Meksyk, Jugosławia, Włochy, Dania, Litwa).

Prace w zbiorach:
Galeria "Studio" w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Kolekcja ASP w Łodzi, Muzeum ASP w Warszawie, Batuz Foundation Sachsen w Nossen, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, "Błękitna kolekcja" UNESCO, w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwecji.