Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jacek Mączyński (1963-2011) – Obrazy

24 stycznia - 15 lutego 2013

Wystawa obrazów Jacka Mączyńskiego (1963- 2011), przedwcześnie zmarłego artysty polskiego, tworzącego w Nowym Jorku. 
Jacek Mączyński zajmował się malarstwem, grafiką, fotografią, pracami filmowymi i ceramiką. Był laureatem wielu grantów, m.in. Pollock-Krasner Fundation.

W moich pracach każdy obraz jest geometrycznie ukształtowaną kompozycją abstrakcyjną, malowaną czernią, która łączy motyw azjatyckiej kaligrafii, jej medytacyjny nastrój i nadaje obrazom ascetyczny walor. Tradycja techniki europejskiej wpłynęła na moją metodę pracy i sposób aplikacji farby. Używam dwóch różnych technik aplikacji czerni, aby stworzyć kontrast. Tempera jajowa, farba matowa, pochłaniająca światło jest zastosowana jako tło, podczas gdy świetlista olejna farba służy do malowania głównej kompozycji. Większość moich prac jest pozioma, na wzór azjatyckich zwojów (handscrolls). Jacek Mączyński o swoim malarstwie