Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jan Rylke „My Polacy”

Polka i Polak na ścieżkach historii

 

Obrazy z cyklu: Polka i Polak na ścieżkach historii powstały pod wpływem manifestacji kibiców Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbyły się w 2012 roku. Chociaż drużyna narodowa nie osiągnęła w tych mistrzostwach sukcesu, kibice w szalikach z orłem poczuli więź narodową. Zauważalne u kibiców swobodne podejście do powiązań przyczyn i skutków nasunął mi myśl, że mogę włączyć w swoich obrazach rodaków w różne istotne wydarzenia historyczne. Nie na wszystkie wydarzenia miałem pomysł, ale te, które wykorzystałem, zamknęły się w liczbie dziesięciu, co uznałem za znak, że jest to seria wystarczająca. Obrazy namalowałem w wymiarze 81x100cm, to znaczy mają format rozszerzonego plakatu. Układ pionowy prostokątnego obrazu jest dostosowany do umieszczenia sceny figuralnej o niewielkiej liczbie uczestników. Klasyczny format plakatu został opracowany dla obrazu stabilnego; jego rozszerzenie o 10 centymetrów pozwala na wprowadzenie do przedstawianych scen bardziej dynamicznej akcji. Każdy z obrazów poprzedziły szkice, w których zawiązywałem akcję. Potem zbierałem, lub wykonywałem, zdjęcia do tła i postaci występujących na obrazie. Z tła i postaci ustawiałem scenę z właściwą (lub celowo zaburzoną)  perspektywą, cieniami etc. Kolejnym etapem było opracowanie kolorystyki przy pomocy farb akrylowych. Na farby akrylowe nakładałem farby olejno-wodne bezpośrednio z tub. Z jednej strony nałożone grudy farby zacierały realizm rysunku,  pozostawiając obszar dla wyobraźni, z drugiej strony struktura impasto nałożonych kolorów podstawowych wzmacnia emocjonalne oddziaływanie obrazu. W większości wypadków obrazom towarzyszy krótki tekst. Obraz wyposażony w tekst, podobnie jak historyczne wizerunki z Dalekiego Wschodu, czy współczesne graffiti, oddziałują obok obrazu także słowem, co angażuje większe obszary naszego mózgu. Na koniec oprawienie obrazów w listwy o barwach narodowych stworzyły z obrazów jednolity, odwołujący się do patriotyzmu, cykl.

 

Hitler i Stalin spowiadają się Polakowi, 2015

 

 

 

Jan Rylke. Przeżył całą PRL i IIIRP. Malarz, architekt krajobrazu, performer. Teraz profesor zwyczajny w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Członek Związku Artystów Plastyków, Międzynarodowego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Europy. W latach 1982-2016 uczestnik ruchu kultury niezależnej i kultury niezależnej 25 lat później (Kultura Niezależna 2010); 2004-2008 członek Klubu Performance (Klub Performance 2011); 2012-2016 uczestnik festiwalu ogrodowego w Bolestraszycach. Autor książek: Wartości starych parków (1986), Tajemnice ogrodów (1995), Ogrody sztuk (2013), Land Art i sztuki pokrewne 1973-1991 (2014).