Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jan Tarasin „Metamalarstwo”

 

Kurator Iwona Szmelter

 

9 maja – 14 czerwca 2017

 

Obrazy przestrzenne Jana Tarasina, dotąd nieznane, które prezentujemy na wystawie w Galerii XX1, to prace całkowicie nowatorskie, pełne perspektywy przestrzennej wyrażanej przez malaturę i rytm faktur oraz wklejanych implantów w powierzchnie obrazów. Proste z pozoru formy stają się metafizyczne w swej powtarzalności i rytmie. Tarasin bada i kontroluje nowe możliwości poznania i przekłada je na tę przestrzenną twórczość od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku i to prawie przez dekadę. Artysta w tej podróży poznawczej jest wolny, odchodzi od racjonalności świata abstrakcyjnych spostrzeżeń i pomija ich miejsca w rzeczywistym życiu. Stwarza nowe rzeczywistości. Wówczas, jak w sztuce najwyższej próby, dochodzi do głosu metafizyczna istota bytu.

Twórczość, której unikalne, pozornie tylko przestrzenne utwory prezentujemy, prawdopodobnie jest rodzajem studiów głęboko zakorzenionych w istocie sztuki, obserwacji wynikłych z poczucia, albo potrzeby rozwikłania tajemnicy czasoprzestrzeni, czyli autorskiej próby czterowymiarowego poznania. Zastanawiają obrazy „Opadanie”, czy „Deszcz”, których motywy wciągają widza w niezwykły, metafizyczny niemalże traktat o prawach świata, istnieniu człowieka w świecie natury, uniwersalnym i indywidualnym zarazem. Artysta ma nad pamięcią i perspektywą czasową pewną władzę, stwarza układy, interpretacje w przeciwieństwie do ograniczonej swobody wobec reguł oddawania perspektywy przestrzennej. (…)

Iwona Szmelter METAMALARSTWO JANA TARASINA (fragment)

 

 

 

 

Otwarcie wystawy.
Od lewej: Wiktor Jędrzejec,  Iwona Szmelter, Jakub Tarasin – syn artysty,  Ryszad Ługowski