Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jan van der Pol – „(Spacerem) W Labryncie”

11 marca - 1 kwietnia 2010

(Let's March) Into the Labyrinth


Jedenastego marca 2010 roku w Galerii XX1 w Warszawie odbył się wernisaż holenderskiego artysty średniego pokolenia, Jana van der Pol'a. To nie pierwsza prezentacja tego niezwykle interesującego artysty w Polsce. Latem ubiegłego roku w Chełmie, a wczesną jesienią w Salonie warszawskiej ASP pokazywane były duże, figuratywne obrazy olejne. W marcu artysta pokazał zupełnie inny aspekt swojej twórczości. Duże oleje z jednej strony nawiązują do planu siatki ulic dużego miasta, ale wnoszą równocześnie elementy przedstawiające, będące kontekstem, punktem odniesienia, czy też kontrapunktem do prac graficznych – linorytów, prezentowanych równolegle. Linoryty mające geometryczny charakter są trawestacją zabaw graficznych typu – "tu jest wejście, znajdź wyjście". Poplątane linie, labiryntowe drogi – zagadki, owe spacery (walks) jak je określa sam autor, mają nam unaocznić bezsensowność, śmieszność ludzkich zamierzeń. Wśród tych fantazyjnych, poplątanych linii jest tylko jedna, właściwa, prowadząca d wyjścia – elu spaceru. Podobne znaczenie mają grafiki określane przez Van der Pola "przemierzaniem galaktyki". Wątki egzystencjalne, problematyka ludzkiej samotności, tak jaskrawe w obrazach figuratywnych tu zyskują nowy, uniwersalny wymiar, nie odnosząc się do konkretnych miejsc. Wprowadzony element przedstawieniowy (zresztą tylko w połowie, w sensie dosłownego podziału przestrzeni płótna) to jedynie punkt wyjścia w podróży do obszarów bezpostaciowego fenomenu bytu. Spacerem oczywiście.
Ewelina Stanek

Jan van der Pol jest przedstawicielem współczesnego malarstwa holenderskiego, tworzącym w osobistym i czasami nieokreślonym stylu. Mieszka i pracuje w  Amsterdamie, naucza malarstwa  w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze. Wspiera artystyczny dialog pomiędzy polsko-holenderską sztuką i artystami pełniąc funkcje doradcy artystycznego podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie pod auspicjami Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego. Latem ubiegłego roku  w Chełmie, a wczesną jesienią w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  pokazywane były jego prace. Jan van der Pol wcześniej miał wystawy w prestiżowym Knoll Gallery we Wiedniu i Budapeszcie oraz  w Gallery Nouvelles Images w  Hadze i  Wetering Gallery w Amsterdamie.