Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

JAROSŁAW PALUCH Post Mortem
Mydełko toaletowe

Wystawa poświęcona twórczości przedwcześnie zmarłego artysty bardzo silnie związanego z ideą sztuki kultywowanej w pracowni prof. Marka Koniecznego.

 

Ducha prac Palucha najpełniej oddaje tekst prof. Ryszarda Winiarskiego:

Praca twórcza Jarosława Palucha sytuuje się na pograniczu poezji i działań wizualnych. Jest rodzajem refleksji nad ludzką zdolnością postrzegania i rozumienia. Rozgrywa się jednocześnie na kilku poziomach, poszczególne obrazy są zapisem, czy może scenariuszem nierealnych, symbolicznych sytuacji, których odczytanie i zrozumienie jest formą ich urealnienia. Będąc po części autonomiczne względem siebie, obrazy te tworzą całość, poprzez przekształcenie się i przejście do świata zdarzeń wizualnych. Uzyskane w ten sposób napięcie między faktem a wyobrażeniem, przedmiotem a pojęciem widoczne w jego pracach, przypomina stylistykę dadaizmu i surrealizmu, ale zbieżność ta jest poniekąd myląca.

Nie prowadzi gry z publicznością i nie myśli o społecznej funkcji sztuki, jest to raczej gra z własną wyobraźnią; poszukuje możliwości bardziej bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością niż jej pojęcia. Stosuje ironię, mistyfikację i demistyfikację stara się niejako ocalić sens i wartość, odcedzając je od  konwencjonalnych i formalnych naleciałości przedstawień tematu.

Będąc przekonanym o niemożliwości zrozumienia- uchwycenia prawdy o sobie i świecie, podświadomie podąża za sugestią S. Becketta, że jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest mnożenie własnych możliwości, spełnienie wszystkich swoich potencji, stąd sztuka jest pojmowana jako forma rozszerzenia granic własnej obecności w świecie, nawet za cenę popadnięcia w fikcje.

Poszczególne obrazy, czy obiekty są rodzajem impulsu, inspiracji dla tych stanów naszej jaźni, które
w codzienności nigdy by się nie pojawiły.     

  

 

Jarosław Paluch (1967-1999). Studia w ASP w Warszawie – 1988 – 1993. Pracownie prof.:  M. Koniecznego,  J. Kaliny,  L. Tarasewicza, R. Winiarskiego. Dyplom w pracowni prof.  Stefana Gierowskiego.

Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Działalność akcjonerska – malarstwo dymowe, obiekty spekulacyjne i realizacje video – art. Współpraca z artystami różnych dziedzin sztuki – muzykami, poetami. Autor poezji wizualnej, zapisów – dokumentacji koncertów i tekstów teoretycznych dotyczących współczesnej sztuki i jej środowiska.

 

relacja z wernisażu, Telewizyjny Kurier Warszawski

(w 13 min.50 sek)

oraz

relacja Marka Zajączkowskiego

 

 

 

 

Podczas wernisażu: od lewej Ryszard Ługowski,  Monika Szwajewska –  pomysłodawca wystawy
oraz Marcin Krzyżanowski –  kurator wystawy

 

W środku: siostra artysty Zuzanna Paluch i Zofia Paluch, mama artysty

 

Łukasz Paluch, syn artysty podczas performance

 

Koncert podczas wernisażu: (od lewej) Karolina Wasilewska, Paulina Sylwestrowicz,
Marcin Krzyżanowski oraz…

 

… Włodzimierz Kinior Kiniorski