Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Jarosław Perszko
Fuck Black Square

Noc Muzeów 18 maja 2019 roku

 

 

 

Odnosząc się do jednego z najbardziej ikonicznych dzieł XX wieku Jarosław Perszko daje spontaniczny wyraz swojemu twórczemu samopoczuciu. W przewrotny i lakoniczny sposób „przeklina” relikwię awangardy, która, jak wielokrotnie podkreślał, miała kształtujący wpływ na jego myślenie o własnej (i nie tylko) sztuce. Wykorzystując jedną ze swoich archiwalnych prac o kontekście religijnym, czyni z niej rodzaj ready-made’u odnalazłszy skalę i podobieństwo formalne do „Czarnego kwadratu na białym tle” Kazimierza Malewicza. W osobistym geście, podszytym poczuciem bezsilności, utratą zaufania do współczesnego wymiaru sztuki czy po prostu zwątpieniem w „wielkie artystyczne teorie” w sposób symboliczny, jak i dosłowny traktuje „czarny kwadrat” środkowym palcem, pozostawiając w nim charakterystyczny od lat dla swojej twórczości cielesny odcisk.

Prowokacyjny ton wystawy nie kontestuje jednak Malewiczowskiej wizji, która dla samego Perszko wciąż pozostaje uniwersalna. Źródła pojęciowe suprematyzmu z początku XX wieku artysta reinterpretuje w oparciu o osobiste doświadczenie artystyczne, które ma swój początek w obcowaniu z medium. Na przestrzeni lat realizacje Jarosława Perszko w różny sposób przetwarzają problematykę / kategorie materialności i przedmiotowości obiektu. Jego serie odlewanych w różnych metalach i tworzywach obiektów – banalnych rzeczy czy odcisków dłoni – są nośnikiem bezprzedmiotowych znaczeń: pamięci, czasu, transformacji, destrukcji i innych. „Fuck Black Square” nie jest wystawą dedykowaną Malewiczowi explicite, lecz dialogiem z sobą samym, na poły skonfliktowanym, ironicznym, ale i przepełnionym tęsknotą za supremacją obcowania ze sztuką, tak jak widział ją awangardowy utopista.

Dorota Perszko

 

 

 

Jarosław Perszko. Urodzony w 1962 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1989 roku w Pracowni Rzeźby prof. Hanny Brzuszkiewicz. W latach 1989-90 asystent prof. Adolfa Ryszki w Zakładzie Rzeźby UMK w Toruniu. Od 1997 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora a od roku 2016 Prorektor ds. studenckich tejże uczelni.

Zajmuje się rzeźbą, instalacją i performance. Liczne realizacje scenograficzne dla filmu, teatru dramatycznego i lalkowego oraz widowisk muzycznych. Animator kultury, współorganizator i uczestnik warsztatów twórczych m.in. z Laboratorium Edukacji Twórczej CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Ponad pięćdziesiąt wystaw indywidualny i problemowych w Polsce, Francji, Szwecji, Portugalii, Niemczech i na Ukrainie. Liczny udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Prace w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, oraz zbiorach prywatnych we Francji, Szwecji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Polsce.

 

 

fot. 3,4,5 Ignacy Skwarcan