Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Joanna Mlącka „Symbioza”

Stworzone obrazy przedstawiają wybrane zjawiska ze świata roślinnego, w którym można odnaleźć „ślady” człowieka. Punktem wyjścia do stworzenia tego cyklu była obserwacja miejskich obszarów zieleni, lasów, ogródków rekreacyjnych oraz opuszczonych industrialnych przestrzeni w których natura odzyskuje swoje tereny.

W nauce symbioza to zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi. Przekładając owe zjawisko na miejską przestrzeń, to takimi organizmami może być człowiek oraz ulokowane w niej obszary zieleni. W obecnym świecie, gdzie mamy do czynienia z rozrastającą się aglomeracją miast o intensywnej zabudowie i dużym zagęszczeniu ludności na danym terenie, można zaobserwować zmniejszające się obszary zieleni. Ludzką naturą jest to, że nie potrafimy funkcjonować bez kontaktu z przyrodą, z niej „powstaliśmy” i jest ona niezbędna do zachowania równowagi każdego człowieka jak i całego ekosystemu którego jesteśmy częścią. Jest dla nas oazą w której znajdujemy spokój pośród zindustrializowanego otoczenia. Dlatego też, tak bardzo ważne są obszary zieleni w miejskiej przestrzeni, które stały się pewnego rodzaju enklawą otoczoną betonowymi ulicami i blokami. Chcąc wynieść jak najwięcej korzyści z miejskich parków czy lasów, powinniśmy o nie dbać, dając im możliwość wzrostu myśląc także o kolejnych pokoleniach, którym przyjdzie żyć w jeszcze większym mieście.

Obserwując z bliska wpływ działań człowieka na naturę, chciałam pokazać jej przemianę i dostosowanie się do nienaturalnych warunków. Efektem tego są nierzadko interesujące kompozycje składające się z roślin i sztucznej materii. Oba te byty pod wpływem czasu ulegają powolnej transformacji, rośliny zdają się przystosowywać do zaistniałej sytuacji a obca materia ulega rozkładowi i ciągłej degradacji stając się swoistą cząstką przyrody, niemal jej żywym organizmem. Analizując zaobserwowane mechanizmy chcę pokazać, poprzez kształt malarskiego gestu ścierające się siły owych materii. Tytułowa „Symbioza” może być zatem pytaniem o możliwość współistnienia roślin i materii nieożywionej oraz o ich pozorne korzyści. Jednocześnie projekt ten ma zwrócić uwagę odbiorcy na otaczające go środowisko, które sam kształtuje, często nieświadomymi działaniami. „Symbioza” to połączenie sił natury i ludzkiego wynalazku.

Joanna Mlącka

 

widok sali wystawowej, na ścianach znajdują się obrazy

 

fragment ekspozycji, po lewej w pierwszym planie dwa obrazy w zieleniach

 

Joanna Mlącka na tle swojej pracy

Joanna Mlącka na tle pracy

 

Widok sali. Po lewej obraz w zieleniach, pzredstawia elementy drewniane na tle gałązek winobluszczu

 

zdjęcia Ignacy Skwarcan