Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Joanna Zak „Moja codzienność”

Prace, które tworzę odnoszą się do codziennego „krzątania się” po własnym mieszkaniu.

Obrazy powstają w oparciu o rysunki symultaniczne, lub autorskie bazy danych, będące zapisem ruchu oraz czasu, jaki spędzam w poszczególnych pomieszczeniach swojego mieszkania.

Obrazy składają się z 9 kwadratowych modułów, z których 8 reprezentuje pomieszczenia mieszkania: pokój dzienny, balkon, pracownię, przedpokój, pokój dziecka, łazienkę, toaletę i kuchnię, a jeden moduł reprezentuje świat zewnętrzny.

Modułowość prac pozwala mi dowolnie komponować kolejne obrazy. Poprzez zamianę jednego lub kilku modułów z innych obrazów powstaje nowy obraz. Zamiana zawsze dotyczy tego samego pomieszczenia, np. kuchnia z jednego obrazu jest zamieniana na kuchnię z innego obrazu.

Obrazy ukazują aktywność moją, męża lub dziecka w określonym dniu i określonym czasie. Każda pora dnia to inny kolor: czerwień, zieleń, błękit i czerń.  Wybór kolorów jest intuicyjny.

Linie na obrazach są zapisem ruchu. Punkt oznacza pobyt w danym pomieszczeniu. 

W niektórych obrazach, zamiast punktów, pojawiają się różnej wielkości koła, których skala zależy od długości czasu spędzonego w danym pomieszczeniu w ciągu całego dnia. Joanna Zak

Joanna Zak tworzy w nurcie Geometrii Dyskursywnej (Discursive Geometry), który włącza sztukę geometrii w aktualnie toczące się dyskursy, m.in. społeczne, gender, języka, nauki, czy samej sztuki. Jej obrazy bliskie są realizacjom związanym z mappingiem, z  wizualizowaniem baz danych oraz ukazywaniem struktury, siatki powiązań i zależności różnorodnych procesów, aktywności i zachowań, m.in. społecznych. W warstwie teoretycznej, obok inspiracji filozofią codzienności, postawa Joanny Zak odzwierciedla empiryzm właściwy estetyce Shustermana – badanie własnego doświadczenia codzienności, użycia swojego ciała jako miejsca sensoryczno-estetycznej percepcji (aisthesis) oraz kreatywnego kształtowania siebie (Richard Shusterman, 2007).  Wiesław Łuczaj

Nota biograficzna

Ur. 1979, w latach 1999-2004 studia w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;  Obecnie doktorantka w macierzystym Instytucie, na kierunku Sztuki Piękne. Autorka wystaw indywidualnych oraz uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Glaspavillon „Hans-Schmitz-Haus”, Rheinbach, Niemcy. Tworzy w zakresie malarstwa w nurcie geometrii dyskursywnej. Mieszka i pracuje w Kielcach.