Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Józef Żuk Piwkowski „Księga słów wszystkich”

22 stycznia - 11 lutego 2009

 

KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH

2b.art.pl/ksw

Nie pamiętam, kiedy wymyśliłem KSIĘGĘ SŁÓW WSZYSTKICH, ale jej pierwszy materialny ślad pochodzi z około roku 1975, kiedy to w jej realizacji pomógł mi – tworząc odpowiedni algorytm – kolega z pracy, Mieczysław Gryglik. Wówczas stronę KSW dopasowaliśmy do możliwości drukarki igłowej z perforacją boczną. Drukowała ona jednocześnie 2 strony, z których każda miała 69 znaków na 60 linii, czyli 4140 znaków. Wówczas słowo SZTUKA znajdowało się na stronie nr 381512 KSW.

Kolejny projekt KSIĘGI SŁÓW WSZYSTKICH powstał w 1987 roku jako część międzynarodowej wystawy Art & Communication, która miała się odbyć równocześnie w Muzeum Sztuki w Łodzi w Polsce i w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge (MA), USA. Dzięki telefonicznemu połączeniu komputerów współpracować mieli na odległość widzowie i artyści w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Niedoskonałość ówczesnych środków komunikacji uniemożliwiła realizację projektu – polsko-amerykańskie komputery nie przewidziały pośrednictwa polskiej telefonistki.

Dopiero po 13 latach, w roku 2000 algorytm przeszukiwania KSW i oprogramowanie do jej obsługi stworzył od nowa Karol Rosłaniec. Obecnie odpowiada ona stronie standardowej – 1800 znaków, a słowo SZTUKA znajduje się na stronie 936703.

KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH w tej ostatniej, ciągle jeszcze roboczej wersji, istnieje w Internecie. Prezentowałem ją podczas Targów Książki we Frankfurcie, w październiku 2000, a także w Galerii Wschodniej w Łodzi w lipcu-sierpniu 2002.

KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH istnieje wyłącznie dzięki komputerom i sieci. Nie można jej wydrukować w całości, ilość jej stron jest nieskończona. Można natomiast na życzenie czytelnika-widza "wyrwać" z niej – wydrukować dowolną stronę.

Program generuje wszystkie kombinacje liter w słowach o długości od jednej litery do nieskończoności i ustawia je w układzie alfabetycznym.

Rozdział pierwszy zawiera słowa jednoliterowe:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.

Rozdział drugi zawiera słowa dwuliterowe:
aa ab ac ad … do … in … on … zx zy zz.

Kolejne numery rozdziałów odpowiadają ilościom liter w słowach. Ilość rozdziałów jest nieskończona – "słowa" mogą składać się z dowolnej liczby liter.

Każdy czytelnik-internauta może zamówić sobie stronę z konkretnym słowem. Program drukuje "wyrwaną" stronę zawierającą żądane słowo i słowa sąsiadujące. Strona opatrzona jest prawdziwym kolejnym numerem oraz imieniem zamawiającego.

Aby otrzymać stronę, jej nabywca podać musi krótki opis-definicję żądanego słowa (w dowolnym języku). W ten sposób każdy kolejny czytelnik stanie się jednocześnie współautorem KSIĘGI. Opisy-definicje istnieć będą tylko w Internecie.

Projekt odnosi się do strukturalnego nurtu w sztuce współczesnej. Obrazy składające się z ciągów kolejnych liczb Opałki czy mapa w skali 1:1 Borgesa, to bliskie KSIĘDZE SŁÓW WSZYSTKICH próby opisania świata.

Józef Żuk Piwkowski