Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Julia Mostowska „Pool”

22 stycznia - 11 lutego 2009

Julia Mostowska, urodzona w roku 1982. Absolwentka warszawskiego wydziału malarstwa. Dyplom w pracowni Prof. Jarosława Modzelewskiego. Specjalizacja z tkaniny artystycznej w pracowni Prof. Doroty Grynczel. Osoba o wszechstronnych zainteresowaniach: od grafiki komputerowej i fotografii, poprzez malarstwo, tkaninę do mozaiki

.
Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy dotyczące podobnej problematyki, ale stworzone w dwóch zupełnie odmiennych technikach. Jedna z prac (ruchoma) jest filmem, natomiast pozostałe (statyczna) są wykonane w technice z pogranicza tkaniny i mozaiki. W swoich obrazach artystka zajęła sie problemem zniekształcenia, deformacji wywołanej przez ruch wody. Prace tworzą spójną całość i są częścią większego cyklu i sposobu myślenia, który jest widoczny również w pracach malarskich i fotograficznych artystki.