Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Justyna Kabala „Koncert”

„Koncert”

Praca Justyny Kabali jest mierzącym ponad 20 metrów kolażem, będącym interpretacją koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego. Powstał z bezpośredniej inspiracji koncertem, granym 22 września 2013 roku przez Krystiana Zimermana w Filharmonii Narodowej, podczas festiwalu „Warszawska Jesień”.  Koncert jest utworem na fortepian i orkiestrę napisanym na zamówienie Festiwalu w Salzburgu i tam wykonanym w 1988 roku przez Krystiana Zimermana, któremu został dedykowany i orkiestrę, którą dyrygował kompozytor. Kolaż jest kompozycją, ułożoną z elementów, wyciętych z gazet, naklejonych na czarny papier. Składa się z 26 podłużnych poziomych fragmentów, każdy z nich odpowiada w przybliżeniu minucie utworu. Praca stanowi raczej dowolną interpretację, wynikającą z własnych badań i poszukiwań relacji dźwięku i obrazu, aniżeli próbę dokładnego wizualnego odwzorowania partytury.

„Koncert” zalicza się do większego cyklu pt: „Kolaż imaginacyjny”. Bazując na kolażach artystka tworzy obrazy, obiekty i animacje. Intermedialny projekt powstał z inspiracji fotografiami
z popularnych gazet a także katalogów i gazetek reklamowych. Zamieszczane w pismach, realistyczne, często reporterskie zdjęcia i kolorowe reklamy, inspirują artystkę do zestawiania w niemal abstrakcyjne kompozycje. Poddane dekonstrukcji, stwarzają przestrzeń dla budowania nowych metafor i narracji. Artystka buduje intymną atmosferę, grając z materiałem źródłowym, gdzie chodzi nie tyle o znalezienie odniesienia, ile o ciągłe odkrywanie nowych obszarów pomiędzy zmysłowym doznaniem a konkretnym skojarzeniem. 

Justyna Kabala. Urodzona w 1981 roku w Warszawie. Polska artystka wizualna, pracująca w różnych mediach, zajmująca się głównie malarstwem a także edukacją artystyczną.

W latach 2001 – 2006 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa zrealizowała pod kierunkiem profesora Krzysztofa Wachowiaka.
W 2013 rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka nagród w konkursie „Grafika Warszawska”. Za pracę dyplomową została wyróżniona nagrodą “Złota Gałązka” ­Agencji Artystycznej 3A. W 2010 i 2012 znalazła się w rankingu “Kompas Młodej Sztuki”. Brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. na Litwie, Niemczech, Belgii, Hiszpanii.