Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Karolina Kozieł, Katarzyna Macios, Dorota Szymiec – Pochód Amazonek

8-28 marca 2012

Karolina Kozieł, Katarzyna Macios, Dorota Szymiec - Pochód Amazonek

Pochód Amazonek to wystawa którą przygotowały Dorota Szymiec, Karolina Kozieł i Katarzyna Macios, trzy absolwentki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z pracowni Rzeźby prof. Haliny Stawowy. Młode artystki prezentowały już swoje prace w środowisku kieleckim, jest to pierwsza wystawa na forum ogólnopolskim. Kilka lat temu ta trójka artystek nawiązała kontakt z Klubem Amazonek w Kielcach, poznawały problemy tych kobiet. Reakcje, lęki, stany psychiczne oraz obawy przed funkcjonowaniem w społeczeństwie w tej nowej sytuacji, jaka nastąpiła po informacji o chorobie i po amputacji piersi. Przeprowadzały wywiady z Amazonkami, robiły rzeźby-odlewy ich torsów nagrywały materiał filmowy z wywiadów. Na wystawie możemy oglądać materiał z tych działań.

Karolina Kozieł, Katarzyna Macios, Dorota Szymiec - Pochód Amazonek

Karolina Kozieł, Katarzyna Macios, Dorota Szymiec - Pochód Amazonek