Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Katarzyna Żelaska
„Pejzaż, powody i przyczynki”

Wystawa „Pejzaż, powody i przyczynki” zawiera kolekcję momentów, doświadczeń, odczuć, refleksji, które zebrałam razem. W sumie składa się z powodów i przyczynków, krążących wokół tematu „pejzaż”

Etymologicznie pejzaż jest to układ linii, znaków, form ograniczonej przestrzeni w „kraju” . To cząstka przestrzeni ziemskiej reprezentowanej lub postrzeganej zarówno poziomo jak i pionowo przez obserwatora. Wiąże się to zatem z punktem widzenia.

Historia „pejzażu” w kulturze i co za tym idzie w sztuce zachodniej jest krótka i kapryśna. Na wstępie musiał powstać koncept, by nagle z pays (kraju) powstał pejzaż (krajobraz), dokonali tego artyści malarze w XV wieku. Wydaje się, że idea pochodzi z Niderlandów (1415), gdzie przez Włochy dociera  do Francji i tu w XVI w. powstaje słowo ją określające – Paysage, po polsku Pejzaż. 

Na początku jest on traktowany jako dekoracja, dopiero w XVII w. artyści podejmują go jako temat sam w sobie. Trzeba  jednak czekać aż do XIX w. by „pejzaż” stał się formą istotną sztuki i spowodował stworzenie nowej, właściwej jemu tylko estetyki.  W czasach obecnych słowo pejzaż powiększyło swe pole semantyczne np. znaczenie geopolityczne, ekologiczne itd. ale waga samego pejzażu dla sztuki wygasła.

Stał się natomiast popularną ideą, którą kolektywnie dzielimy i akceptujemy. Ideą, tworzącą intelektualne lub zmysłowe odczyty przestrzeni organizowanej w zespół  płaszczyzn, gdzie jest możliwość  zidentyfikowania obiektów, prawdziwa dla każdego z nas według jego  kultury i jego referencji. Ta jednocząca nas wszystkich wiara w „pejzaż” na równi z paroma faktami z mego życia, krążącymi wokół „obrazu – pejzaży” jest tematem mej wystawy.

 

 

Katarzyna Żelaska urodzona w 1953 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  w latach1973-1978 . Dyplom  w pracowni prof.  Stefana Gierowskiego w 1978. W latach 1978 -1980 studia Wydziale Informatyki  na Uniwersytecie Paris 8. Licencjat z Informatyki w 1980.  Od 1978 mieszka i pracuje we Francji.

 

Katarzyna Żelaska galeria XX1

 

Katarzyna Żelaska, Galeria Xx1