Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Katedra

Zawsze z ogromną satysfakcją przyjmuję informacje o wystawach pracowników warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poza jej murami, gdyż jest to ważna i pożądana promocja naszej uczelni.

Ostatnie lata obfitują w szereg istotnych wydarzeń artystycznych, skierowanych nie tylko do odbiorców w Warszawie, ale również w  kraju i za granicą, ściśle nawiązując do praktyk początku lat 2000, kiedy to Akademia organizowała wiele wystaw m.in. w Zachęcie, Muzeum Narodowym czy Centrum Rzeźby Polskiej. Promocja dokonań pracowników warszawskiej ASP ma istotne znaczenie nie tylko dla ugruntowywania znaczenia naszej placówki na tle innych polskich i światowych uczelni tego typu, ale również dla wzmacniania jakości współczesnej twórczości w ogóle. Akademia jest bowiem nie tylko miejscem kształcenia studentów, ale przede wszystkim aktywnym środowiskiem artystycznym, wpływającym na obraz Sztuki Polskiej.

Tym razem gościmy w Galerii XX1 i Galerii Elektor, gdzie swoje prace prezentują wykładowcy Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Grafiki. Twórczość tu przedstawiana czerpie swoje wzorce z bogatego źródła tradycji, odwołuje się do sprawdzonych technik i opiera na klasycznych ideach artystycznych, prezentując jednocześnie świeże, nowoczesne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Żywo reagując na szybko zmieniającą się sytuację społeczną, ideologiczną, a także technologiczną, odpowiada odważną i świadomą postawą artystyczną. Ciekawe indywidualne interpretacje świata zewnętrznego treścią i formą dają wyraz swoim czasom.

Wspólna wystawa profesorów i asystentów udowadnia, że ich kondycja twórcza jest na wysokim poziomie. Bogactwo wyrazistych postaw artystycznych jest potwierdzeniem, że Katedra ma duży potencjał na przyszłość, co jest zasługą doświadczonej kadry profesorskiej oraz młodego pokolenia pracowników. To z kolei ugruntowuje wiarę, że nasi studenci wyposażani są na co dzień w bogatą wiedzę warsztatową i kreacyjną.

Myślę, że jest to znakomity pokaz, przekonujący o tym, że – mimo panującego chaosu w sztuce najnowszej – sztuka oparta na fundamentalnych wartościach jest ciągle aktualna i niesie wiarę w sens uprawianej przez tych artystów dydaktyki.

Adam Myjak

więcej na Blogu E12

 

zdjecia 1 i 2 Agnieszka Rogóz, 3, 4 Eliza Nadulska