Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Kiedy najdrobniejszy
gest staje się opowieścią

In With the Smallest Gesture Becomes Epic

Grupa InEpic: Nina Grieg, Bo Magnus, Gitte Saetre – Norwegia, Anna Nawrot – Polska

Galeria XX1, Al. Jana Pawła II 36, Warszawa

Siła sztuki

Czy idea może być groźna? Czy twierdzenia wypowiadane przez artystów niosą za sobą ryzyko? Pytania te pojawiają się, kiedy mówimy o sile oddziaływania sztuki. Czy sztuka i artyści są w stanie zmienić społeczeństwo?  Czy interwencje artystyczne lub dzieła sztuki, które odnoszą się do historii, tradycji, kultury czy ról genderowych mają wpływ na sposób naszego myślenia i – co nawet ważniejsze – na codzienne życie?  "Taktyka używana przez oponentów często polega na ignorancji nieprzyjemnych idei czy twierdzeń, lub nie braniu pod uwagę ich głosów, czyniąc je w ten sposób niewidzialnymi" – pisał norweski kurator, Bjørn Inge Follevaag.

Cztery artystki: Bo Magnus, Nina Grieg, Gitte Sætre i Anna Nawrot  podejmują te kwestie w norwesko – polskim projekcie, który zostanie pokazany w Warszawie. Jest to kolejny projekt realizowany przez grupę InEpic. Poprzednie pokazywały jak najdrobniejsze gesty mogą odgrywać jakąś rolę wobec zakorzenionych struktur w polityce i społeczeństwie. W 2013 roku odbyły się wystawy w Kulturhus w Voss, Galleri N.Bergslien w Norwegii i warsztaty w szkole w Eidfjord. Po wystawie w Galerii XX1 w Warszawie, planowany jest pokaz towarzyszący Hae-Kochi Biennale w Indiach. Wszystkie projekty są prowadzone przez różnych kuratorów. Do każdego pokazu zapraszana jest przynajmniej jedna artystka spoza grupy. W Galerii XX1 jest nią Anna Nawrot, artystka i animatorka sztuki prowadząca Galerię Biała w Lublinie. Artystka używa tkaninę i używane ubrania z second handu to tworzenia instalacji o osobistym i feministycznym charakterze. Warszawska wystawa będzie testować siłę kobiecej sztuki w kontekście feminizmu i demokracji. Zostaną pokazane różne praktyki i artystyczne strategie kobiecej ekspresji. Jest to także konfrontacja widza z różnymi praktykami kulturowymi.

Eulalia Domanowska

od lewej: praca Bo Magnus  i Anny Nawrot

 

Radca Ministra Anne Grete Riise – zastępca Ambasadora Norwegii  otwiera wystawę.
Od lewej: Eulalia Domanowska, Anne Grete Riise,  Bo Magnus, Gitte Saetre, Anna Nawrot

 

Aleksandra Kielan, dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury (w środku)
w rozmowie z kuratorką Eulalią Domanowską i zastępcą ambasadora Norwegii Anne Grete Riise

 

z prawej: praca Gitte Saetre 

 

praca Nina Grieg

 

 

Anna Nawrot i Jan Gryka

 

 

zdjecia: Eliza Nadulska