Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Leszek Oprządek
X1

 

 

Każda rzecz od najmniejszego źdźbła, komórki, atomu, po galaktykę, posiada swoją strukturę wewnętrzną, charakter konstrukcji, ciężar oraz to, co już do niej nie należy, to coś "na zewnątrz"- otoczenie. Obserwuję przedmioty i porządkuję je dla siebie ze względu na ich kolor, kształt, pochodzenie, trwałość. Zdarza się, że bryła na pozór nieciekawa, kryje w sobie całą symfonię układów przestrzennych, inna zawiera tylko jeden monotonny rytm lub ton. Są też bryły bardzo atrakcyjne na zewnątrz a zupełnie puste. Te obserwacje i doświadczenia staram się wykorzystać modelując z gliny, gipsu i betonu obiekty, których ciche życie wewnętrzne uwidaczniają serie skanów z tomografu  komputerowego, przenoszących te konkrety w rzeczywistość wirtualną, oraz analogowych zdjęć rentgenowskich powstałych dzięki przenikającemu materię promieniowaniu "x". Leszek Oprządek

Leszek  Oprządek – rzeźbiarz i malarz urodził się w 1964 w Krośnie. W 1988 uzyskał dyplom wyróżniony medalem, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale  Rzeźby w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. W 1991 otrzymał dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, w pracowni prof. Janiny Kraupe-Świderskiej (specjalizacja – malarstwo w architekturze i urbanistyce). W latach 1988 – 2012 brał udział w ponad 92 wystawach zbiorowych oraz 11 indywidualnych. Od 2001 roku uczestnik sympozjów  organizowanych przez Bożenę Kowalską dla artystów posługujących się językiem geometrii w Orońsku a następnie w Radziejowicach. Otrzymał m.in. stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, II Nagrodę – Sztuka dwóch czasów, Muzeum Narodowe w Gdańsku. Prace Leszka Oprządka znajdują się w zbiorach Muzeum w Bochum, Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w kolekcjach  prywatnych w kraju i za granicą.

 

Otwarcie wystawy (od lewej):
Ryszard Ługowski, dr Bożena Kowalska, Leszek Oprządek, Sylwia Caban