Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

MARCIN BERDYSZAK „OPÓR I ZAŚLEPIENIE”

 

Marcin Berdyszak prezentował już kilkakrotnie swoje prace w  Galerii XX1. Obecna wystawa jest kontynuacją poszukiwań artysty, które  konsekwentnie prowadzi i rozwija w ostatnich latach. Cykl ten dotyczy osobistego dialogu artysty z kulturą, z artystami minionej epoki, ciągle aktualnymi zjawiskami społecznymi, czy wreszcie przejawami agresji, destrukcji-negatywnymi przejawami natury człowieka. 

W najnowszej wystawie „Opór i zaślepienie” Marcin Berdyszak przywołuje w jednym z obiektów rzeźbiarskich  postać z twórczości Rene Magritte’a. Ta tajemnicza postać w meloniku obecna na płótnach Magritte’a z towarzyszącym mu jabłkiem u Berdyszaka nabiera autoagresji, nie licującej z zewnętrznym wyglądem postaci. Druga praca inspirowana jest historią i autoportretem Van Gogha. Tym dwóm instalacjom ukazującym tytułowy problem przeciwstawiona jest trzecia, bardzo osobista praca oparta na kontemplacji i wyciszeniu. Jest ona jakby wskazaniem drogi wyjścia z problemów dotykających współczesnego człowieka.  Praca ta jest dedykowana ojcu Janowi Berdyszakowi.  RŁ

Marcin Berdyszak urodził się w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka,  z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego  i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz prowadzi zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej.

W latach 1999- 2002 był prodziekanem  Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą, obecnie Rektor Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu.

Członek Stowarzyszenia Artystyczno – edukacyjnego ,,Magazyn”, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem. Zajmuje się instalacją, obiektem, działaniami multimedialnymi i rysunkiem. Swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA, Izraelu, Czechach, Japonii. Jego prace znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych. Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i zagranicą.

Opór i zaślepienie, w Qadransie Qltury, 23.08,2014

 

 

więcej zdjęć z wystawy na blog E12