Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Maria Wasilewska, Andrzej Wasilewski. C.D.N.N.

22 lutego - 10 marca 2007 roku


O bladym świcie, tuż po przebudzeniu, z podziałki zegara, jak z sennej mary sączy się lodowate poczucie ciągłego wyznaczania – zagarniania darowanego czasu, czynnościami podstawowymi, przypisanymi bezwarunkowo i bez apelacji. Szereg następujących działań, mniej lub bardziej mechanicznie powtarzanych, tworzy rytm, częstotliwość. Oddech, bicie serca, puls krwi, kroki, cykle snu i jawy, powtarzalne od początku do końca.

Sprowadziwszy to do geometrycznego wykresu łatwo wyróżnić powstałe interwały – pomiędzy kolejnymi punktami krzywej nieregularnej. Pośród nich zachodzą wszelkie zjawiska układające się jako rytm życia przeplatający się z rytmem śmierci. Może on rezonować, aż do rozbicia struktury, scalać się z innym, także poddawać się atrofii, wybrzmiewać.

Świadomość niejednorodności i wynikającej nierównoległości linii czasów może wywołać dotkliwe poczucie utraty i niemożności powrotu do zaprzeszłego punktu.
Ciąg dalszy nastąpi?

Czas i nierozerwalnie związana z nim przestrzeń, owa niezmienna gęstość ( continuum), z nieustającym ruchem, pulsuje w rytmie życia tworząc jego tkankę.
Krzywe czasu wyrażają przestrzeń, a euklidesowe piony i poziomy aktualizują ten czas.
Im bardziej wyrazista, sugestywna i realna jest przestrzeń, tym bardziej gęsty i nieruchomy staje się czas.
W wyabstrahowanej czasoprzestrzeni, każde zdarzenie to intensywnie odczuwany, wręcz zmaterializowany kontrapunkt.
Polifonia dźwięków, obrazów i wydarzeń, sprawia, że zawieszeni w nieuchwytnej teraźniejszości, pomiędzy oddechem przeszłości i przyszłości, czekamy…

Ciąg dalszy nastąpi.

Jaki mamy wpływ na jego obraz?

Maria Wasilewska
(ur. 1971) Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowni prof. Adolfa Ryszki. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Macieja Szańkowskiego w 1996. Tworzy: rzeźby, instalacje, obiekty, enviroment, rysunki.
wybrane wystawy indywidualne:
2006 iteracje, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa
2005 No End , Galeria Labirynt 2, Lublin
2004/2005 zdarzenie niesynchroniczne, Galeria nad Wisłą, Toruń
2003 c(…)3, CRP, Orońsko, anomalia meteoropatyczne, Wieża Ciśnień, Bydgoszcz
2001~pvp, Galeria Nad Wisłą, Toruń

Andrzej Wasilewski
(ur. 1975) Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. (dyplom 2000). Zajmuje się interaktywnością, instalacjami, instalacjami wideo, audioartem, elektroniką "zrób to sam", rysuje, maluje, buduje obiekty.
wybrane wystawy indywidualne:
2006 prezentacja projektu ERROR, Klub NRD, Toruń (wraz z Dorotą Chilińską), IF Museum Inner Spaces, Poznań, Mózg, Bydgoszcz, Krzywa Wieża, Toruń, TRANSFUZJA_#02 (alfa), Galeria Oranżeria CRP, Orońsko, TRANSFUZJA_#01 (betatest), Galeria ON, Poznań
2005 jamoje, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa
2004 fałszowanie przedmiotów sztuki, Galeria nad Wisłą, Toruń
2003 anomalia meteoropatyczne, Wieża Ciśnień, Bydgoszcz,
zapuszkowanie, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa,
nic, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń