Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Marian Stępak, Tomasz Wlaźlak
Z notatnika

 

Od lewej: Ryszard Ługowski, Marian Stępak, Tomasz Wlaźlak

 

Tytuł wystawy nawiązuje do notatnika, w których artyści zapisują różne sytuacje napotykane w miejscu swojego zamieszkania lub podczas podróży. Jak większość artystów także Marian Stępak i Tomasz Wlaźlak, zapisują różnego rodzaju zauważone sytuacje, które niejednokrotnie stają się punktem wyjścia do większych realizacji. Swoje notatniki traktują wielowymiarowo, niekoniecznie jako klasyczne podręczne szkicowniki, ale przede wszystkim w formie plików rejestrowanych fotograficznie lub zapisy wideo. Pochodzą one zwykle z notacji w przestrzeniach otwartych – jako widoki z okna, ale niekiedy także z wnętrz, w tym również z własnych mieszkań. Artyści anektują i zapisują napotkane sytuacje jako artystyczne w momentach, w których następuje swego rodzaju zaskoczenie (zauroczenie) związane z tym, że coś, co napotykamy w naszym najbliższym otoczeniu, wydaje się jakby zaaranżowane na potrzeby sztuki. Tak jest na przykład z zapisami fotograficznymi wchodzącymi w skład obszernego cyklu „Skarpetki” Mariana Stępaka. Znane są jego płaskie i półprzestrzenne prace z wykorzystaniem skarpetek, które artysta nazywa zwykle „obrazami tekstylnymi”. Na swój własny użytek wykonywał jednak także zdjęcia skarpetek suszących się na kaloryferze, nie myśląc wcześniej, że mogą być one wykorzystane na potrzeby sztuki. Fotografie z tego cyklu zostaną zaprezentowane w Galerii XXI po raz pierwszy, podobnie jak autorski wybór innych notacji z archiwum artysty, które uznał je za warte upublicznia. Z kolei Tomasz Wlaźlak swoje spostrzeżenia zawarł w większych obiektach, będących automatami do gry pt. „Superheroes” z żywotami wybranych świętych, w odniesieniu do różnych kultur. Tego typu obiekty były rozwinięciem wcześniejszych zainteresowań artysty, a ich koncepcja wzięła się z jego intermedialnych zainteresowań, łączących w sobie współbrzmienie pomiędzy technikami klasycznymi, nowymi mediami i interaktywnością. Ponadto autor zaprezentuje realizacje wykorzystujące materiały zgromadzone podczas wyprowadzki z jego rodzinnego domu, w którym wzrastał do usamodzielnienia się.

Całość wystawy pomyślana została jako dwie odrębne wypowiedzi twórcze, skompilowane tak, aby był to jeden spójny pokaz. Autorzy wystawy, to osoby pokoleniowo różnych dekad, których łączy kilka kwestii. Przede wszystkim miejsce pracy – Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, podobne postrzeganie otaczającej rzeczywistości i refleksja na ten temat. To co dzieli – to z reguły inne formatowanie swoich wypowiedzi, które szczególnie widoczne jest w najważniejszych realizacjach przegotowanych na wystawę – zamiłowanie do animacji i realizacji interaktywnych u Tomasza Wlaźlaka i zakotwiczenie swojego obrazowania w arte povera u Mariana Stępaka.

 

 

 

Marian Stępak

Urodzony 1957 r. w Koronowie, ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom w1983 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK.

W latach 1991 – 1996 pracował również w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu.

W roku 1991 zainicjował działalność autorskiej galerii „Nad Wisłą” w Toruniu, która funkcjonuje do chwili obecnej. Zorganizował w niej ponad 150 wystaw. Współzałożyciel Fundacji Praktyk Artystycznych „i…” zajmującej się ogólnopolskimi projektami artystycznymi. Od 1994 r. jest konsultantem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie i prowadzącym plenery dla stypendystów Funduszu. W 2007 roku zainicjował Festiwal Performance „Koło Czasu”, który od 2010 roku odbywa się w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

Jest autorem ponad czterdziestu wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

Grzegorz Borkowski

 

Małgorzata Miśkowiec

 

Tomasz Wlaźlak ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w 2009 roku. Artystyczną pracę dyplomową na specjalności plastyka intermedialna wykonał pod opieką prof. Mariana Stępaka. Praca ta została doceniona przez zespół kuratorów z Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie. Spośród wszystkich obejrzanych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK realizacji  dyplomowych właśnie obiekt autorstwa mgr Tomasza Wlaźlaka wybrali na wystawę najlepszych europejskich dyplomów artystycznych „Start Point 2010”, która odbyła się w Kutnej Horze w Czechach. W 2013 roku Tomasz Wlaźlak został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na etacie naukowo-dydaktycznym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 2016 roku obronił pracę doktorską. Zajmuje się realizacjami multimedialnymi, biorąc udział w wystawach w kraju i zagranicą.

 

fot. Ignacy Skwarcan