Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Marta Paulat – „Transformacja”

7 lipca - 12 sierpnia 2011

Marta Paulat "Transformacja"

Transformacja to tytuł cyklu obiektów Marty Paulat gdzie punktem wyjścia jest tradycyjnie pojmowana figuratywność poszerzona o elementy abstrakcji. Łacińskie transformatio to przeobrażenie formy. Figury ludzkie w tych pracach ulegają przekształceniom w abstrakcyjne, hybrydalne formy. Zatracają swoja tożsamość, uzyskując tożsamość nową i nienazwaną. Przeobrażają się w figury – lalki, figury transgeniczne które niepokojąco zaludniają przestrzeń galerii.

Marta Paulat jest absolwentką Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Marta Paulat "Transformacja"

Marta Paulat "Transformacja"