Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Mascullinea/ 3

Bogusław Bachorczyk, Stanisław Piotr Gajda, Paweł Hajncel, Bartek Jarmoliński, Piotr Kotlicki,

Robert Kuśmirowski, Paweł Łyjak, Tomasz Matuszak

Kurator: Bartek Jarmoliński

 

Otwarcie wystawy: Robert Kuśmirowski, Bartek Jarmoliński, Ryszard Ługowski, Piotr Kotlicki, Paweł Hajncel, Bogusław Bachorczyk, Tomasz Matuszak

 

Zebrany w jedną całość zbiór utworów, tekstów, notatek różnych autorów, określany jest jako miscellanea. Zbiór ten zawierać może różne aspekty tematu dotyczące głównego motywu opracowania. W ujęciu zbioru prac będących wypowiedziami w obszarze sztuk wizualnych kilku prezentowanych w wystawie autorów, nazwa zmodyfikowana została dla dokładnego nakreślenia znaczenia pokazu. Tak więc miscellanea zastąpiona została mascullineą będącą zbiorem męskich historii. Określenie to zawiera dwa istotne aspekty wokół których zbudowany został zbiór prac prezentowanych w MASCULLINEI. Po pierwsze, jest to zbiór prac stworzonych przez mężczyzn. Po drugie, odniesienia do przeszłości są tu równie istotnym aspektem określającym zbiór prezentowanych w pracach historii. Przeszłość, wyciąganie minionych historii, postaci i zdarzeń są płaszczyzną łączącą wszystkie prezentowane tu prace. Odniesienia do tego co było, stanowią zbiór wielu historii autorstwa kilku artystów, których prace składają się na całość wystawy. Przeszłość jako istotny element ciągłości liniowej czasu, będąc częścią czasoprzestrzeni, zawiera w sobie wszystkie zdarzenia, historie, jakie już miały miejsce. Niejednokrotnie są to historie osobiste, są też historie nieznanych osób, odnoszące się do zachowań, wypowiedzi i mentalności w wymiarze społecznym. Doświadczanie wspomnień związane jest z przechowywanymi w pamięci długotrwałej obrazami, odczuciami i przeżyciami zaistniałymi pod wpływem wydarzeń jakie miały miejsce. Do nieokreślonej wielkości zbioru doświadczeń, wspomnianych tu przeżyć i odniesień jakie usytuowane są w przeszłości, należą ludzie, zdarzenia, miejsca i…..rzeczy. Przeszłość mająca wpływ na czas późniejszy, dokładniej na teraźniejszość, stała się odniesieniem i powodem do stworzenia dalszej historii tychże historii i postaci. W znacznej mierze kontekst odniesień do przeszłości właśnie jest istotnym czynnikiem określającym i łączącym twórczość autorów tej samej płci, których prace zebrane w koncepcji projektu stworzyły całość Mascullinei. W prezentowanych na wystawie pracach znajdują się historie stworzone wieloma środkami wyrazu, są tu zarówno obrazy malarskie, video, obiekty jak i grafiki oraz fotografie i collage. Wystawa w Galerii XXI jest trzecią odsłoną projektu prezentowanego w 2017 roku w Galerii BWA w Kielcach i Galerii Kobro w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

 

Paweł Hajncel, performans

 

Bartek Jarmoliński (ur.1975)
dr sztuk pięknych, studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2014-2018), Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
(1995-2001), zajmuje się malarstwem, collage, rysunkiem i performance. Jest autorem 30 wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. zrealizował kilkanaście projektów kuratorskich m.in.:

,,Mężczyźni są z venus, kobiety są z marsa”, ,,Toys”, ,,Trucizna”. Jego prace znajdują się w zbiorach: Galerii Bielskiej BWA, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Regionalnym w Brzezinach, Kolekcji Hestii w Sopocie, Regionalnej Zachęcie w Katowicach, Fundacji Ateneum w Warszawie, Galerii Zero w Berlinie.

 

Paweł Łyjak, bez tytułu, 2020 (fragment)

 

 

fot. Ignacy Skwarcan