Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Monika Korona
z cyklu: „Czas – przestrzeń – miejsce”

 

Prezentowana instalacja malarska jest próbą połączenia malarstwa z przestrzennymi elementami świetlnymi i zastaną przestrzenią galeryjną. Nie ma charakteru zamkniętej całości, bowiem jest też sumą ograniczeń i warunków, jakie niesie ze sobą konkretne zastane przeze mnie miejsce.

Wystawa w Galeri XX1  jest częścią całorocznego cyklu  “CZAS / PRZESTRZEŃ / MIEJSCE  2015"  która będzie prezentowana w różnorodnych przestrzeniach galeryjnych na terenie całej Polski (m.in. w Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy, Kaliszu, Warszawie).

W całym cyklu prezentacji prac, to właśnie przestrzeń każdej galerii wyznaczy swego rodzaju kompozycję malarską, którą traktuję jako "studium rozmalowania przestrzeni".

W moich realizacjach przestrzeń jest dla mnie pojęciem abstrakcyjnym, czymś, co posiada nieograniczone możliwości kreacji. Jest światło i materia, ich nierozerwalna współzależność. Jest w końcu, a może przede wszystkim, przestrzeń, która czasami zupełnie nieoczekiwanie rodzi światło i materię.  To światło w kontakcie z bryłowatością, wiotkością, sztywnością, przejrzystością  materiałów które wykorzystuje  – wyznacza przestrzeń. Powstaje nowy, niestatyczny typ przestrzeni, nowy relatywny typ współistnienia wszystkich wykorzystywanych przeze mnie elementów danej kompozycji.

Samo światło stanowi dla mnie artystyczny materiał, który służy do przekształcania przestrzeni fizycznej w metafizyczną. Światło kreowane przez mnie interferuje z wewnętrznym światłem galerii, definiuje iluzyjne przestrzenie, które przenikają się z przestrzenią galerii. Iluzja staje się refleksem innego wymiaru, ulotnego porządku, który na przemian konkretyzuje się i rozpływa.

Kolejny element mojej pracy – Obraz  – powstaje iluzyjnie gdzieś między ścianą a tym, co na niej zawieszone. Malarstwo jest dla mnie nie tylko przestrzenią obrazu, jego głębią, ale również całą przestrzenią, w której obraz się znajduje i w której ulega adaptacji do coraz to innych warunków światła. Przy każdym projekcie zastana przestrzeń jest moją inspiracją, jej światło, układ, ale też jej użytkownik. Światło – kierując się z przestrzeni ekspozycji w głąb obrazu, tworzy rzeczywiste trójwymiarowe formy czy płaszczyzny, które budują kolejny wymiar malarstwa, sensu stworzonej kompozycji, aby po chwili znów wkroczyć w przestrzeń galerii i widza.

Stajemy więc wobec „kompozycji malarsko – świetlnych” i to wydaje się być dobrym momentem, aby przestrzeń malarska stała się przyczynkiem do „zagubienia” i odnajdywania zarazem.  Wszakże obraz nie powinien służyć tylko do oglądania, ale raczej stanowić okazję do swego rodzaju zapatrzenia, czy też zanurzenia się w nim, aby móc spojrzeć na niego jak w lustro i spróbować odnaleźć siebie. Wszystko zależy od odbiorcy, jego percepcji odbioru przedstawianej malarsko – przestrzennej rzeczywistości, od zrozumienia i doświadczenia pojęcia widzieć a zobaczyć…

Monika M. Korona

 

Od lewej: Ryszard Ługowski, kurator programowy galerii, Monika Korona, prof. Adam Myjak – rektor warszawskiej ASP

 

Monika Korona (urodzona w Warszawie),  absolwentka ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Adiunkt na UAP. Doktor sztuk pięknych, kurator cyklu wystaw „Zachować dla przyszłości” (2006–2009, 2012) współautor cyklu projektów filmowych „Zachować dla przyszłości” (2006 – 2009, 2012), publikacji (2012)  – „Sztuka dla nas i potomnych „Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich  – Żywotność sztuki”

Stypendystka Ministra Kultury „Młoda Polska”(2005) i Banku WBK (2001) Nagroda X Salonu Wielkopolskiego (2011) Nagrody Rektorskie I i II stopnia (2004, 2011).  Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych ( m.in. CSW Warszawa, Galeria Szyperska – Poznań, CK Zamek Galeria “ Profil”- Poznań, Galeria Promocyjna PKO BP w Poznaniu, Galeria Ratusz-Inowrocław, Stara Rzeźnia – Poznań, Duża Galeria MOK – Gniezno, Inner Space – Poznań, Galeria u Jezuitów – Poznań, Galeria Salon Akademii ASP- Warszawa,) Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką projektowo – multimedialną, instalacjami malarskimi, zachowaniem i dokumentacją sztuki współczesnej, animacją komputerową, filmem dokumentacyjnym. Prace w kolekcjach prywatnych. 

 

zdjecia: Agnieszka Rogóz