Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Paulina Sylwestrowicz
OBSZARY NIEPAMIĘCI

 

 

Według Mircei Eliade idea sacrum wywodzi się z aktu wydzielenia przestrzeni znanej, bezpiecznej i prawdziwej, której trwanie zapewni schronienie przed niebezpieczeństwami świata doczesnego. Sacrum, jako punkt odniesienia jest aksjomatem, punktem oparcia, który jednak raz po raz zanika na czas symbolicznej wewnętrznej podróży w zwątpienie, konflikt i chaos. W wystawie Obszary Niepamięci interesuje mnie awers i rewers, znane i nieznane, pozytyw i negatyw. Obszary, które jak yin i yang uzupełniają się wzajemnie warunkując swoje istnienie, co nieco inaczej streszcza formuła Carla Andre, gdzie dzieło jest „pustką w rzeczy, którą nie jest”: (a thing is a hole in a thing it is not).

Dążę do doświadczenia obecności, ciężaru oraz grawitacji, swoistego układu sił obiektów artystycznych, które potrzebują przestrzeni, aby wybrzmieć. Możliwe jest wtedy doświadczenie somatycznego uczestnictwa, rodzaju fizycznego „echa”, odkrywającego naszą własną ‘obecność’.

(Paulina Sylwestrowicz)

 

 

 

PAULINA SYLWESTROWICZ, urodzona w 1981 w Warszawie, ukończyła Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy, w klasie fortepianu, następnie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, zakończoną dyplomem z wyróżnieniem rektorskim na wydziale malarstwa oraz aneksem z rzeźby. W 2018 r. obroniła doktorat w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach na temat Formy Chaotycznej, w której rozważa praktykę twórczości rozumianą jako moment synchronizacji o chaotycznej logice przyczynowości. Wykorzystuje różnorodne media: rysunek, malarstwo, rzeźbę, obiekt, światło oraz dźwięk, stwarzając obszar medytacyjnej kontemplacji. W swoim myśleniu twórczym skupia się na kilku zagadnieniach : obszarze niepamięci, nierozróżnienia, malewiczowskiej 'pustyni’; punkcie odniesienia, który jest aktem indywidualnej  świadomości i woli. Kluczowym momentem jest dla niej punkt niestabilności, który będąc rodzajem chaotycznego katalizatora, ianicjuje zaistnienie momentu bez definicji, osobistej transgresji.

Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych min.: Instynkt Formy (Galeria Elektor, Warszawa), Kody wizualne Linia i Punkt (Fort Traugutta, Warszawa) oraz zbiorowych, min.: Galeria EL, Elbląg; Berlin Blue, Berlin; Galeria Nad Wisłą, Toruń; BWA Nowy Sącz, BWA Ostrowiec Świętokrzyski; Centrum Olimpijskie, Warszawa. Laureatka wyróżnień honorowych Konfrontacje oraz Promocje. Wraz z Ryszardem Ługowskim tworzy projekt dźwiękowy Muzyka Pustki pojawiający się m.in. na imprezie towarzyszącej Warszawskiej Jesieni.

 

 

 

fot. nr 1 Paulina Sylwestrowicz