Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

Paweł Nowak – Transfusion

8-28 marca 2012

…świadomość, że widzimy coś, bo czegoś innego nie widzimy, ale i rozumiemy coś, bo czegoś innego nie rozumiemy. To rodzi nieustanną wątpliwość:, co zyskujemy, a co tracimy, czyniąc coś, rozumiejąc lub postrzegając w określony sposób. Pozostaje nam, więc czujne i dzielne, acz pełne ryzyka wytrwanie wobec złożonej wielowymiarowości istnienia. A pomocą ku temu nie mogą być jednostronne radykalizmy, lecz poszukiwanie zmiennego optimum, które nie tyle jest konformistycznym kompromisem, co trudem konfigurowania naszych marzeń i nadziei oraz okoliczności. I nikt nas w tym nie zastąpi – żyjemy własnym życiem, któremu sprostać trzeba, a nie uciekać w bycie elementem kolejnej aktualności.
Artystą od lat borykającym się właśnie z materią marzenia jest Paweł Nowak.

Sławomir Marzec, SZTUKAPL NR 7/8 2008

W zacytowanym powyżej fragmencie autor artykułu prezentuje Pawła Nowaka jako artystę rozważającego problem marzeń i ich roli w naszej egzystencji. Od lat rozwija ten cykl pracując z różnymi materiałami. Najbardziej ulubionym materiałem która powtarza się nieprzerwanie przez wszystkie jego realizacje jest wosk. Wosk który po dostarczeniu odpowiedniej ilości ciepła zmienia swój stan skupienia by po chwili zamrzeć w bezruchu tworząc nową formę. Wosk który artysta użył do wystawy Transfusion jest barwiony, przypomina swoją materią i kolorem krew lub krwiste mięso, jednocześnie jest bardzo estetyczny. Woskowej instalacji, umieszczonej na ścianach Galerii XX1, towarzyszą szklane formy umieszczone w przestrzeni całej Galerii. Zimne szklane formy, odlewy rzeźby ludzkiego serca, unoszą się nad podłogą na wysokości serc widzów. Wystawa mówi m.in. o naszej samotności, zamknięciu w numerach pesel, w szklanych bańkach, o naszych tęsknotach do przekroczenia bycia osobno.

Paweł Nowak
Urodzony w 1965 roku. W latach 1985-90 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Od 1989 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, gdzie obecnie prowadzi pracownię malarstwa.
Paweł Nowak miał ponad pięćdziesiąt wystaw indywidualnych, brał udział w prawie stu wystawach zbiorowych.
Artysta uczestniczył w kilkunastu sympozjach i warsztatach artystycznych.