Usługa języka migowego
A A A
Instagram Facebook YouTube

PERFIDIA PERFEARANCE VII

 

kuratorzy: Przemysław Kwiek, Jan Rylke

 

Martyna Baranowicz, Grzegorz Borkowski, Grzegorz Bożek, Roman Dziadkiewicz, Łukasz Głowacki, Krzysztof Gruse, Bogusław Jasiński, Jadwiga Kiciak, Wojciech Kowalczyk, Zdzisław Kwiatkowski, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Ryszard Ługowski, Marzena Majcher, Jacek Malicki, Sławomir Marzec, Teresa Murak, Robert Nim Pokoro Ostrowski, Fredo Ojda, Marzenna Olszewska, Mateusz Rembieliński, Agnieszka Rogóz, Patryk Różycki, Marcin Rupiewicz, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Ignacy Skwarcan, Marian Stępak, Paulina Sylwestrowicz, Ewa Świdzińska, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska, Ewa Trafna, Wojtek Wierzbicki

oraz „Widzowie”

 

Od lewej: Teresa Murak, Przemysław Kwiek, Marcin Rupiewicz

 

PERFIDIA PERFEARANCE VII to Impreza wystawowo-seminaryjno-Performance'owa (Appearance'owa), która zakłada twórczy współudział zaproszonych „Widzów”.

 

Od lewej: Tomasz Sikorski, Fredo Ojda

 

Od lewej: Jacek Malicki, Grzegorz Borkowski

 

Przemysław Kwiek

 

Od lewej: Jan Rylke, Patryk Różycki

 

Od lewej: Wojciech Kowalczyk, Grzegorz Borkowski, Ryszard Ługowski, Bogusław Jasiński, Jan Rylke

 

Ewa Świdzińska

 

Łukasz Głowacki

 

Wystawa druków z plików specjalnie nadesłanych na tę Imprezę.

 

Marian Stępak (film)

 

Ignacy Skwarcan

 

Od lewej: Paulina Sylwestrowicz, Agnieszka Rogóz

 

Wojciech Kowalczyk

 

Roman Dziadkiewicz

 
 
Jacek Lilpop
 
 
Bogusław Jasiński

 

 

 

 

 

Od lewej: Marzena Majcher, Marzenna Olszewska, Iwona Teodorczuk-Możdżyńska

 

HISTORIA:

PERFEARANCE” (czytaj perfiriens) TO „PERFORMANCE” albo „APPEARANCE” (PERF+EARANCE). Zaś „Appearance” („pojawienie się, wygląd” – termin i genre Pr. K.) – może być „Performance’em”, ale nie musi. Może być i obiektem (ale nie „gotowcem”, tzn. rzeczą, która była już gdzieś pokazana i istnieje niezmiennie w pierwszej postaci).
1). PIERWSZA „Perfidia Perfearance” miała miejsce w Galerii XX1 w W-wie w dniu 11.02.2011 i odniosła pełny sukces: jakościowy i frekwencyjny. 2). DRUGA odbyła się 01.04.2012 też w tej Galerii podczas otwarcia wystawy „Jan Piekarczyk (1951-2011)” (który do „Perfearance” dodał „Perfidię”). W dwóch jej częściach (pierwsza na grobie Jana Piekarczyka w rok po Jego śmierci) wzięło udział ponad 50 zaproszonych artystów z całej Polski, a Galeria nie mogła pomieścić całej publiczności. 3). TRZECIA „Perfidia” była częścią Piotrkowskiego 14. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki „Interakcje 2012” – powołana jako niezależna Impreza (Impreza w Imprezie), na którą Pr. K. przeznaczył 20 min. ze swojego Appearance’u nr 185. Wszystkie (!) zaproszone przez Niego 22 osoby z grona uczestników i widzów Festiwalu wzięły udział i ad hoc dały wspaniały dokumentowany spektakl równoległych Działań indywidualnych i Współdziałań. 4). CZWARTA „Perfidia” była częścią jubileuszowego Szczecińskiego 10. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE. 5). PIĄTA, w roku 2016, jako Forum Nowej Autonomii Sztuki, była „Performatywnym spotkaniem (»Perfidia Perfearance V«)” /M. Konieczny, Pr. Kwiek, S. Marzec, Z. Piotrowski, J. Rylke, T. Sikorski, J. S. Wojciechowski/; połączona z wernisażem wystawy indywidualnej J. Rylke „My Polacy” była niezależną Imprezą w Galerii XX1. 6). SZÓSTA (patrz 2.), ponownie nad grobem J. Piekarczyka /J. Krzysztoń, G. Rogala, Pr. Kwiek, J. Rylke, E. Trafna, J. Lilpop, W. Kowalczyk/.
Tradycja tych metod twórczych i konstrukcji terminologicznych ma w Polsce prawie 50 lat.

(Pr.K.)

 

fot. Ignacy Skwarcan